Gratis elektronische bibliotheek

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is voor deze website en dient door ons en regelt de privacy van haar gebruikers die ervoor kiezen om deze te gebruiken. Het beleid definieert de verschillende gebieden waarop de privacy van de gebruiker is betrokken en schetst de verplichtingen en behoeften van gebruikers, de website en website-eigenaren. Daarnaast zal de manier waarop deze site verwerkt, opgeslagen en beschermt gebruikersgegevens en-informatie ook worden gedetailleerd in dit beleid. De website deze website en haar eigenaren nemen een proactieve benadering van de privacy van gebruikers en zorgen ervoor dat de nodige maatregelen worden genomen om de privacy van hun gebruikers tijdens hun bezoek ervaring te beschermen. Deze website voldoet aan alle internationale wetten en privacyeisen voor gebruikers. Gebruik van cookies deze site maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren tijdens het bezoeken van de site. Indien van toepassing gebruikt deze website een cookie control systeem dat de gebruiker bij het eerste bezoek aan de website in staat stelt het gebruik van cookies op hun computer / apparaat al dan niet toe te staan. Dit voldoet aan de recente wettelijke vereisten voor websites om de uitdrukkelijke toestemming van gebruikers te verkrijgen alvorens bestanden te verlaten of te lezen, zoals cookies op de computer / apparaat van een gebruiker. Cookies zijn kleine bestanden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker die informatie over de interacties en het gebruik van de website door de gebruiker traceert, bewaart en bewaart. Dit stelt de website, via haar server, in staat om gebruikers te voorzien van een persoonlijke ervaring binnen deze website.Gebruikers wordt geadviseerd om, indien zij het gebruik en het opslaan van cookies van deze website op de harde schijf van uw computer willen weigeren, binnen de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser de nodige maatregelen te nemen om alle cookies van deze website en haar externe leveranciers te blokkeren. Deze website gebruikt tracking software om de bezoekers te controleren om beter te begrijpen hoe ze het gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers te controleren. De software zal een cookie opslaan op de harde schijf van uw computer om uw betrokkenheid en het gebruik van de website te monitoren en te monitoren, maar zal geen persoonlijke informatie opslaan, opslaan of verzamelen. U kunt hier het Privacybeleid van Google lezen voor meer informatie. Andere cookies kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker door externe providers wanneer deze site gebruik maakt van verwijzingsprogramma ' s, gesponsorde links of reclame. Deze cookies worden gebruikt voor de conversie en het bijhouden van verwijzingen en verlopen meestal na 30 dagen, hoewel sommige langer kunnen duren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, opgeslagen of verzameld. Contacten en communicatiegebruikers die contact opnemen met deze website en / of haar eigenaren doen dit naar eigen goeddunken en verstrekken dergelijke gevraagde persoonsgegevens op eigen risico. Uw persoonlijke gegevens worden privé bewaard en veilig opgeslagen totdat ze niet meer nodig zijn of niet meer gebruikt worden, zoals beschreven in de Data Protection Act 1998. Er is alles aan gedaan om een veilig formulier voor het e-mail verzenden proces te garanderen, maar adviseer gebruikers om dat formulier te gebruiken voor e-mail processen die dit op eigen risico doen. Deze website en haar eigenaren gebruiken alle informatie die is verstrekt om u meer informatie te verstrekken over de producten / diensten die zij aanbieden of om u te helpen eventuele vragen of vragen te beantwoorden die u heeft ingediend. Dit omvat het gebruik van uw gegevens om zich te abonneren op een e-mail nieuwsbrief programma dat de website opereert, maar alleen als dit is verduidelijkt aan u en uw expliciete toestemming is verleend op het moment van het verzenden van een formulier naar het e-mail proces. Of waarvoor de consument eerder een product of dienst waarop de e-mailbrief betrekking heeft, heeft gekocht of aangevraagd. Dit is geenszins een volledige lijst van gebruikersrechten met betrekking tot het ontvangen van e-mail marketing materiaal. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. E-mail nieuwsbrief deze website beheert een e-mail nieuwsbrief programma, gebruikt om abonnees te informeren over de producten en diensten die door deze website. Gebruikers kunnen zich aanmelden via een geautomatiseerd online proces als ze dat willen, maar doen dit naar eigen goeddunken. Sommige abonnementen kunnen handmatig worden verwerkt door voorafgaande schriftelijke toestemming met de gebruiker. Abonnementen worden genomen in overeenstemming met de Spam wetten die zijn opgenomen in de privacy-en Electronic Communications Regulations 2003. Alle persoonsgegevens met betrekking tot abonnementen worden veilig opgeslagen overeenkomstig de Data Protection Act 1998. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden of gedeeld met bedrijven / personen buiten het bedrijf dat deze website exploiteert. Overeenkomstig de Data Protection Act 1998 kunt u een kopie van de persoonlijke informatie die over u wordt bewaard, aanvragen bij het e-mail newsletter programma van deze site. Een kleine vergoeding zal worden betaald. Als u een kopie wilt van de informatie die u heeft, kunt u zich wenden tot het bedrijfsadres onderaan dit beleid. E-mail marketing campagnes gepubliceerd door deze website of haar eigenaren kunnen tracking diensten binnen de werkelijke e-mail bevatten. De activiteit van de abonnee wordt gevolgd en opgeslagen in een database voor toekomstige analyse en evaluatie. Deze getrapte activiteit kan omvatten:; het openen van e-mail, het verzenden van e-mail, het klikken van links binnen de e-mail inhoud, tijden, data en frequentie van activiteiten [dit is verreweg geen volledige lijst]. Deze informatie wordt gebruikt om toekomstige e-mailcampagnes te verfijnen en u te voorzien van meer relevante inhoud op basis van uw activiteit. In overeenstemming met de Spam-wetten en de Privacy-en elektronische-communicatieregels 2003 kunnen abonnees zich op elk moment afmelden via een geautomatiseerd systeem. Dit proces is gedetailleerd aan de voet van elke e-mailcampagne. Als een geautomatiseerd abonnementssysteem niet beschikbaar is, worden duidelijke instructies over hoe u zich kunt uitschrijven in plaats daarvan gedetailleerd beschreven. Externe links hoewel deze website alleen betrekking lijkt te hebben op kwaliteit, veiligheid en relevante externe links, worden gebruikers geadviseerd om een voorzorgsbeleid te volgen alvorens te klikken op externe links die op deze site worden vermeld. De eigenaren van deze website kunnen de inhoud van een extern gelinkte website niet garanderen of controleren, ondanks hun inspanningen. Gebruikers dienen er daarom op te wijzen dat zij op eigen risico op externe links klikken en dat deze site en haar eigenaren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van een Externe link genoemd. Gesponsorde Links en advertenties deze site kan gesponsorde Links en advertenties bevatten. Deze zullen meestal worden bediend via onze advertentiepartners, aan wie ze kunnen hebben gedetailleerde Privacybeleid direct gerelateerd aan de advertenties die zij dienen. Klikken op deze advertenties zal u naar de website van adverteerders sturen via een verwijzingsprogramma dat cookies kan gebruiken en zal het aantal verwijzingen die door deze site worden verzonden volgen. Dit kan het gebruik van cookies omvatten die op zijn beurt kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Gebruikers dienen er daarom op te wijzen dat zij op eigen risico op gesponsorde externe links klikken en dat deze site en haar eigenaren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van een Externe link genoemd. Sociale media platforms communicatie, betrokkenheid en acties die worden ondernomen via externe platforms van sociale media waaraan deze website en haar eigenaren deelnemen, worden op maat gemaakt volgens de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid dat respectievelijk met elk sociaal media platform wordt gevoerd. Gebruikers worden aangemoedigd om sociale media platforms verstandig te gebruiken en met de nodige zorg en voorzichtigheid te communiceren / te benaderen met betrekking tot hun privacy en persoonsgegevens. Deze website noch haar eigenaren zullen nooit persoonlijke of gevoelige informatie vragen via sociale media platforms en gebruikers die gevoelige gegevens willen bespreken aanmoedigen om contact met hen op te nemen via communicatiekanalen zoals per telefoon of e-mail. Deze website kan gebruik maken van sociale sharing knoppen die helpen om web content rechtstreeks te delen van webpagina ' s naar het sociale media platform in kwestie. Gebruikers worden geadviseerd alvorens gebruik te maken van dergelijke social sharing knoppen dat ze dit doen naar eigen goeddunken en merk op dat het social media platform uw verzoek om een webpagina te delen kan bijhouden en opslaan via uw social media platform.