Gratis elektronische bibliotheek

De casus als basis - V. Van Den Bersselaar

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2005
BESTANDSGROOTTE: 5,24
ISBN: 9789024416974
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: V. Van Den Bersselaar

Het beste pdf boek van De casus als basis dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Het boek De Casus als basis is een handleiding voor het ontwerpen van casuïstiek met behulp van de computer op basis van de theorie van het leren van gevallen.De handleiding is bedoeld voor gebruikers van het computerprogramma Cascade-Case Based Learning bij de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en voor geïnteresseerden in de achtergronden bij het leren van gevallen.Uitgangspunt is dat de kern van een beroepsopleiding dient te bestaan uit het leren van gevallen. Met behulp van Cascade kunnen de studenten een methodische aanpak van beroepsvraagstukken ontwikkelen.

... fraude inderdaad beperkt is gebleven tot de ontdekte verbouwing van de bedrijfskantine ... casus - Engelse vertaling - bab.la Nederlands-Engels ... ... . De casus betreft een fictieve situatie, die is samengesteld op basis van delen van verschillende cases uit binnen- en buitenland. ... Op basis van zijn werkzaamheden constateert de accountant een redelijk vermoeden van fraude, welke op basis van de aanvullende werkzaamheden als niet-materieel wordt ingeschat. De casus dient zo geschreven te zijn, dat conclusies en aanbevelingen duidelijk aansluiten op de beantwoording van de vraagstelling, de diagnostische hypothesen en op basis van de onderzoeksresultaten. * De instrumenten moeten afkomstig zijn uit ten minste 3 van de hierna genoemde 7 dom ... PDF Richtlijn casusbeschrijving Diagnostiek* ... . * De instrumenten moeten afkomstig zijn uit ten minste 3 van de hierna genoemde 7 domeinen. Domein 1 is verplicht. 2. Bespreek volgens de principes van interdisciplinaire samenwerking wat er nodig is in de casus van Karin. 3. Beschrijf jullie bevindingen in een gezamenlijk herstelondersteunend begeleidingsplan en neem daarin op aan welke doelen gewerkt gaat worden en op welke wijze. 4. De stagedocent van de Universiteit Utrecht is geautoriseerd om de 'Verklaring (ortho)pedagogische diagnostiek' (nadat aan alle eisen voor de 3 casussen is voldaan) te ondertekenen. Deze verklaring kan dan, na afstuderen en na registratie als basis-orthopedagoog, via de NVO omgezet worden in de daadwerkelijke registratie. De casus is de basis: Published in: Vandermeulen, J.; Derix, M. (ed.), ... De niet geringe bijdrage van de Engelse neuropsychologe Elisabeth Warrington is vrijwel volledig gebaseerd op ... Het is echter belangrijk om bij dat onderzoek, zowel van symptomen als van behandelingen, gebruik te maken van goede onderzoeksdesigns. Publication: Ik zal uiteenzetten waarom ik kies voor het gebruiken van de casus als methode in het onderwijs aan MBO studenten. Ik heb mijn "roots" als sociaal-cultureel werker en de jaren als jongerenwerker vanuit buurthuis de Cockpit in Rotterdam vormen de basis voor mijn manier van "lesgeven". Als u langer dan 10 jaar geleden bent afgestudeerd, is de 10 jaar regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat u moet aantonen dat u in de afgelopen 10 jaar uw kennis en vaardigheden heeft bijgehouden. De Accreditatiecommissie NVO basis orthopedagoog beoordeelt uw aanvraag. De administratiekosten per aanvraag zijn € 96,00 (incl. btw). De casus is daarmee de leidraad waarmee in de volgende paragrafen de gespreksmethode nader wordt toegelicht. Voor de gespreksmethode gebruiken we belang-stellend ontwikkelen van Jan Nap (2012) als basis. 3.1 De casus Onderstaande casus is een voorbeeld van een lerend gesprek. De casus dient als leidraad voor het helder maken van de gespreks- 1 Booijink, M. (2007) Handreiking Terug naar de Basis: Mogelijkheden voor het verbeteren van de communi...