Gratis elektronische bibliotheek

Ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 3,92
ISBN: 9789035213029
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Alle none boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging is een boek van Reed Business

...n. Patiëntenorganisaties worden daarom gevraagd om inbreng te leveren bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden ... Kwaliteitsstandaarden | Voor organisaties ... . Subsidie voor hogescholen, mbo-opleidingen of praktijkorganisaties in de wijkverpleging voor het (door)ontwikkelen van reflectiemethodieken die het handelen in de geest van kwaliteitsstandaarden in de dagelijkse praktijk bevorderen. Reflectiemethoden ondersteunen verpleegkundigen en verzorgenden bij het bewust toepassen van kwaliteitsstandaarden. Criteria voor ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. De betrokkenheid en inst ... Aandacht voor tekorten in de wijkverpleging | V&VN ... . Criteria voor ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. De betrokkenheid en instemming van partijen in de zorg vormen de basis voor het Toetsingskader. ... De relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het meetinstrument of hebben daar gemotiveerd van afgezien. 2. De leidraad voor kwaliteitsstandaarden geeft handvatten voor de wijze waarop kwaliteitsstandaarden idealiter tot stand komen en hun weg vinden in de praktijk. Ook geeft de leidraad aan welke producten een goede kwaliteitsstandaard compleet maken, zoals bijbehorende meetinstrumenten (indicatoren) en patiëntenversies. De leidraad kan gebruikt worden ter ondersteuning van de ontwikkeling van een ... worden in professionalisering: het beschrijven van het wijkverpleegkundig vak (kwaliteitsstandaarden) en de ontwikkeling van (uitkomst)indicatoren voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Deze gezamenlijk te zetten stappen krijgen een plaats in de bestuurlijke afspraken kwaliteitsinformatie wijkverpleging en de werkagenda van V&VN en het NWG. de ontwikkeling in de wijkverpleging kan alleen in gang ... kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten, zoals opgenomen in de werkagenda ... 9. in de nabijheid van mensen thuis 10. opdracht voor zorgaanbieders rol wijkverpleegkundigen. 26-9-2017 9 Ontwikkeling van de wijkverpleging 1900-1950 Welke ... deed al die taken zelf. In de 19e eeuw ontstond het beroep van verpleegster: er kwamen opleidingen voor verpleegsters, die in ziekenhuizen ... waar ze ook voorlichting gaven en materialen uitleenden. Instructie De wijkverpleging van vroeger is een onderdeel van wat nu thuiszorg ... Aandachtspunt hierbij is dat ruimte, focus en middelen voor de preventieve en signalerende taken hiermee niet verloren gaan. e. Een actieve rol voor de cliënt zelf. Duur van de Ontwikkelagenda Wijkverpleging 2017 - 2019 In 2015 is de transitie van start gegaan. Het veld is volop in ontwikkeling. Partijen vinden het belangrijk Dag van de Wijkverpleging | Programma. Tijdens het plenaire programma word je volledig op de hoogte gebracht van recente en toekomstige ontwikkelingen in de wijkverpleging. In de middag kun je kiezen voor inspirerende en praktische workshops op verschillende niveaus. Met ondersteunende middelen zoals tools, leidraden en handreikingen voor het maken van kwaliteitsstandaarden en de bijbehorende meetinstrumenten en informatiestandaarden draagt het Zorginstituut bij aan standaardisering en uniformering van deze kwaliteitsinstrumenten. Deze staan op de website Zorginzicht in het onderdeel Ontwikkeltools. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te bieden in de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging. Dit inzicht biedt de basis voor het vormen van beleid op dit terrein. Het rapport heeft een kwantitatieve opzet. De resultaten zijn feitelijk gerapporteerd en het...