Gratis elektronische bibliotheek

Psychosociale therapie voor kind en gezin - Roel Bouwkamp

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,8
ISBN: 9789035215504
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Roel Bouwkamp

U kunt het boek Psychosociale therapie voor kind en gezin downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Gedragsproblemen van kinderen uit gezinnen met complexe probleemsituaties vertonen een duidelijke samenhang met het gezinsfunctioneren. Deze multiprobleemgezinnen, waarin een combinatie van bijvoorbeeld verslaving, mishandeling, werkloosheid of schulden voorkomt, zijn met een gezinsgerichte helpverlening vaak onvoldoende te helpen. Ook een therapie gericht op het kind heeft dikwijls weinig effect. Bouwkamp en Bouwkamp pleiten in deze uitgave daarom voor een geïntegreerde kind- en gezinsgerichte experiëntiële methodiek in de jeugdhulpverlening. Het theoretisch-diagnostische deel verschaft u inzicht in het verband tussen het individuele probleemgedrag van de jongere en het gezinsfunctioneren. Ook de relatie tussen dat gedrag en de gezagsproblemen van de ouders wordt u duidelijk. U leert ouders te helpen hun gezag te herstellen of te verbeteren door zelf op een persoonlijke en actief-structurerende wijze invloed uit te oefenen. Met de informatie uit het methodische deel kunt u meteen aan de slag. De auteurs reiken u een strategie aan voor symptoomhantering en interactiegerichte behandeling. Ook schetsen zij een model voor gestructureerd en effectief werken met structuurloze multiprobleemgezinnen. Het multiprofessionele samenwerkingsplan bij kindermishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik is u behulpzaam bij de hulpverlening via een gezinsgericht meersporenbeleid. Psychosociale therapie voor kind en gezin is bestemd voor jeugdhulpverleners werkzaam in het algemeen maatschappelijk werk, in de (semi-)residentiële hulpverlening, bij RIAGG's, adviesbureaus voor jeugd en gezin, en gezinsvoogdij-instellingen. Ook voor andere betrokkenen in het maatschappelijk werk, de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs zal deze uitgave een waardevolle informatiebron zijn.

...lening. De focus ligt hierbij niet alleen op de problemen zelf, maar ook op de manier waarop ze ervaren worden, welke betekenis ze hebben in het leven en hoe ermee omgegaan wordt ... Psychosociale therapie - Zorg voor je kracht - Praktijk ... ... . Psychosociale therapie voor kind en gezin . bouwstenen voor een geïntegreerde kind- en gezinsgerichte experiëntiële methodiek in de jeugdhulpverlening. ROEL BOUWKAMP, Sonja Bouwkamp Uitgeverij De Tijdstroom Mens en Maatschappij Get this from a library! Psychosociale therapie voor kind en gezin : bouwstenen voor een geïntegreerde kind- en gezinsgerichte experiëntïele methodiek in de jeugdhulpverlening. [Roel Bouwkamp; Sonja Bouwkamp] Hi&Bye! Kindertherapie, psychosociale therapie, speltherapie, EMDR, Mirjam Korevaar. ... de ontwikkeling van uw kind en de gezinssituatie. Daarn ... Praktijk voor Kind en Gezin - Individuele- en ... ... . [Roel Bouwkamp; Sonja Bouwkamp] Hi&Bye! Kindertherapie, psychosociale therapie, speltherapie, EMDR, Mirjam Korevaar. ... de ontwikkeling van uw kind en de gezinssituatie. Daarna zal er een ontmoeting met uw kind zijn. Indien het om een jongere gaat, ... waardoor het ook een probleem wordt voor het kind. Iedereen in het gezin is belangrijk. Meer informatie Op de websites Hou me vast en Vergeet me niet is nog veel meer informatie te vinden en te lezen over psychosociale aspecten binnen kinderpalliatieve zorg voor zowel u als ouder, uw zieke kind en eventuele broers en zussen. De beide websites geven houvast voor het kind, het gezin en de omgeving. Praktische informatie en concrete handreikingen om moed, energie en mooie momenten ... Kwaliteit in WelZijn begeleidt kinderen, jongeren en ouders. Als individu en in relatie tot de ander. Als iemand problemen heeft voelen de anderen dit vaak ook. Weer de verbinding met elkaar vinden!! De kinderpagina is voor kinderen, als ouder kun je ter voorbereiding deze pagina samen met je kind lezen. Voor onze therapeuten is het werken met de menselijke maat van belang. We werken vanuit verbondenheid, acceptatie, transparantie en authentiek zijn. We hechten aan blijvende ontwikkeling van de bij ons aangesloten psychosociaal therapeuten en van het NVPA als geheel. Zowel landelijk als internationaal vertegenwoordigen we psychosociale therapie. Hi&Bye! Kindertherapie, psychosociale therapie, speltherapie, EMDR, Mirjam Korevaar. ... het kind/de jongere en het gezin waarin hij/zij opgroeit toerusten om vervolg stappen te kunnen maken in het levensproces. ... In dit hulpverleningsproces hebben we oog voor de opvoedingsgemeenschap, zodat een ieder zoveel mogelijk tot zijn recht komt. kind, broers en zussen en soms met de opa('s) en oma('s) van uw kind. Relatietherapie, gezinstherapie, psychosociale therapie relatietherapie-en-gezinstherapie.nl. Gezinstherapie In gezinnen kunnen ruzies hoog oplopen, de sfeer wordt gespannen en de afstand tussen ouders en kind wordt steeds groter. Ouders voelen zich machteloos, Gezinstherapie, daar denk je misschien niet 1, 2, 3 aan als bepaalde ergernissen, conflicten, problemen, teleurstellingen in je gezin spelen. Je denkt waarschijnlijk: dat waait wel weer over. Gelukkig is dat meestal ook zo. Maar, wanneer bereik je het punt dat je een gezinstherapeut om hulp vraagt? Kinder- of jongerentherapie is een kortdurende en intensieve vorm van persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociale therapie voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 23 jaar. Ervaringsgericht wil zeggen dat we ons richten op de ervaringen van het kind/de jongere, op ervaringen in het hier en nu en op het creëren van nieuwe betere ervaringen in de omgang met zichzelf en anderen....