Gratis elektronische bibliotheek

Kindermishandeling - A. Wolzak

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2007-10-01
BESTANDSGROOTTE: 7,6
ISBN: 9789085600466
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A. Wolzak

Het beste pdf boek van Kindermishandeling dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Sander is erg stil en speelt nauwelijks met andere kinderen. Marga heeft de indruk dat er iets mis is, ze vermoedt bij Sander thuis. Ze zou daar graag meer aanwijzingen voor hebben, maar ze weet eigenlijk niet goed waar ze op moet letten. Marga twijfelt wat te doen. Haar zorgen met een collega bespreken of maar direct op de ouders afstappen. En als er inderdaad problemen zijn, wat dan? Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het thuis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt over een kind? Het zijn vragen waar veel mensen die werken met kinderen tegenaan lopen. Die onzekerheid en de emoties die een confrontatie met mishandeling van een kind oproept, kunnen iemand doen aarzelen om iets te ondernemen om het kind te helpen. Maar juist die helpende hand is hard nodig, omdat het kind zelf de mishandeling niet kan stoppen. Dit boek biedt een houvast aan mensen die werken met kinderen en kindermishandeling vermoeden. U treft een beschrijving aan van de aard, de oorzaken en de gevolgen van kindermishandeling. Daarna komen de signalen van kindermishandeling uitgebreid aan bod. Aan de hand van een stappenplan wordt verduidelijkt wat iemand kan doen die zich zorgen maakt over een kind. Een gesprek voeren met het kind of de zorgen bespreken met de ouders is daar een wezenlijk onderdeel van. Daarom zijn in dit boek ook aandachtspunten opgenomen om dergelijke gesprekken te voeren. Verder bevat het boek informatie over de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en suggesties voor het verbeteren van instellingsbeleid inzake kindermishandeling. Dit boek is bestemd voor mensen die werken met kinderen, zoals werkers in de kinderopvang en het onderwijs, sociaal-cultureel werkers, artsen, verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en mensen die actief zijn in de sport- en vrijetijdssector.

...buiten het gezin. Volgens onderzoek onder scholieren geldt dat voor twee derde van de gevallen ... Kindermishandeling en huiselijk geweld | VNG ... . Seksueel misbruik binnen het gezin wordt ook wel incest genoemd. Seksueel misbruik binnen het gezin komt vaker voor wanneer het kind jonger is. Preventie en aanpak van kindermishandeling! Online cursussen voor iedereen die met ouders en kinderen werkt. Kindermishandeling herkennen. Meldcode huiselijk geweld. Verwaarlozing, seksueel misbruik. Kindermishandeling: Seksueel misbruik. Werkstuk door een s ... Kindermishandeling | Rijksoverheid.nl ... . Verwaarlozing, seksueel misbruik. Kindermishandeling: Seksueel misbruik. Werkstuk door een scholier Maatschappijleer | 6e klas aso 6.8. Kindermishandeling. Spreekbeurt door Maatschappijleer | 5e klas havo 7.7. 1 2 3. Samen ben je slimmer. Scholieren.com helpt jou ... In deze website ontdek je wat kindermishandeling is en wat je er zelf - als slachtoffer of als omstander - aan kunt doen. Je browser ondersteund de video tag niet. Coen vertelt wat het ergste was. Kinderpsychiater over de gevolgen van mishandeling. Achmed over zijn vader en leren fietsen. kindermishandeling Kindermishandeling. Omschrijving: kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van lichamelijke, geestelijke of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt ... Kindermishandeling Meisje van Nulde Volgen Ontvolgen Entertainment Kanye West steunt Michael Jackson ondanks misbruikclaims Ruziënde ouders Jeugdzorg overspoeld ... De herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is na publicatie op 22 november 2018 verplicht voor artsen. Vanaf 1 januari 2019 is het hierin opgenomen afwegingskader door VWS wettelijk verplicht. Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen één van de grootste maatschappelijke problemen, met enorme (directe en indirecte) impact, persoonlijk én maatschappelijk. Gemeenten hebben een aantal wettelijke taken op dit gebied. Lees meer Het beeld dat mensen bij kindermishandeling hebben kan verschillen. De meeste mensen denken bij het woord kindermishandeling aan een kind dat geslagen wordt, maar kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Kindermishandeling is elke vorm van handelen of nalaten van handelen die voor een kind of jongere bedreigend of gewelddadig is. Met kindermishandeling bedoelen wij allerlei vreselijke en nare dingen die volwassenen kinderen aandoen. Als je het over nare dingen hebt, bedoel ik dus niet een draai om je oren of een dagje op je kamer blijven. Als je wordt mishandeld word je vaak geslagen, geschopt, ... Kindermishandeling signalen Kindermishandeling is een zorg-wekkend probleem en nog grootschaliger dan men dacht. Uit recent onderzoek komt naar voren dat er meer dan 100.000 kinderen per jaar mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden! Mishandelde kinderen, maar ook degenen die mishandelen, vertellen het niet uit zichzelf. De meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is nog niet optimaal ingeburgerd bij hulpverleners en moet beter worden toegepast. Dat zegt de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) na onderzoek. Oorzaak van kindermishandeling Kindermishandeling is iets dat al eeuwenlang voorkomt, maar pas de laatste tijd erg in opspraak is. Dit komt enerzijds doordat de signalen van kindermishandeling eerder herkend worden, anderzijds doordat mishandeling en verwaarlozing niet meer getolereerd wordt. Kindermishandeling (Paperback). Sander is erg stil en speelt nauwelijks met andere kinderen. Marga heeft de indruk dat er iets mis is, ze vermoedt bij... Kindermishandeling heeft ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen, zowel op korte als lange termijn. Ook de groei kan achterblijven ('failure to thrive'). Hulp kan altijd positieve uitkomsten hebben, zelfs bij ernstig verwaarloosde, mishandelde of misbruikte kinderen. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. We onderscheiden de volgende vormen: Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kind. Emotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, ... Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor het kind bedreigend of gewelddadig is. U kunt op ...