Gratis elektronische bibliotheek

Nehemia - H. Jagersma

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2014
BESTANDSGROOTTE: 11,86
ISBN: 9789043522984
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H. Jagersma

Alle H. Jagersma boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

In dit commentaar op Nehemia wordt gedetailleerde wetenschappelijke discussie en vaktaal vermeden, zodat ook niet-theologen ermee uit de voeten kunnen. De auteurs schenken veel aandacht aan de literaire techniek en de theologische relevantie van de tekst. In dit kader worden verbanden met het Nieuwe Testament en de Rabbijnse literatuur zichtbaar.

...omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoetgekomen waren, en men Num ... Nehemia 8 | NBG51 Bijbel | YouVersion ... . 22:5; Joz. 24:9 Bileam tegen ... Nehemia ziet erop toe dat de Wet weer in acht wordt genomen. Waarschijnlijk op aanwijzing van Nehemia werd er op het openbare plein bij de Waterpoort een grote vergadering gehouden. Hoewel de priester Ezra klaarblijkelijk de leiding nam in het geven van onderricht in de Wet, had ook Nehemia er een aandeel aan ( Ne 8:1-12 ). Nehemia 8. 8. Voorlezing van de wet - Loofhuttenfeest. 1 Toen nu de zevende maand ... Nehemia (boek) - Wikipedia ... . Nehemia 8. 8. Voorlezing van de wet - Loofhuttenfeest. 1 Toen nu de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, 2 kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de Waterpoort. En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek der wet van Mozes, die de Here aan Israël gegeven had, te halen. Nehemia 4. De tegenwerking van Sanballat 1 Maar toen Sanballat hoorde dat we de muur aan het herbouwen waren, werd hij woedend. Daarom begon hij de Judeeërs belachelijk te maken. 2 Hij zei tegen de bestuurders en de legeraanvoerders van Samaria: "Waar beginnen die arme Judeeërs aan? Nehemia Ministries International / Bangalore Pastor Peter Youngren. Learn more. GMP is een tak van de Nehemia Ministries Int. Zie onze webshop voor onze boeken en brochures. Learn more. Ons doel is om de studenten op te leiden en toe te rusten tot Krachtige dienstknechten van God. ZWIJNDRECHT - Nehemia, een grote evangelische gemeente, heeft voorganger Bert de Haan geschorst en uit zijn functie gezet. Hij was meer dan twintig jaar het gezicht van Nehemia en stond in de lijn van wat heet volle evangelie gemeentes. Nehemia was duidelijk een groeigemeente, waar... Het goede bestuur van Nehemia De bevolking, en vooral de vrouwen, beklaagde zich luid over een aantal van hun Joodse volksgenoten. Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het boek Nehemia ; hoofdstuk 2. Nehemia 8:1-18—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen. 9 Nehemia - hij was de landvoogd -, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: 'Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!' Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Nehemia gaat naar Jeruzalem [Neh. 2:1-10] [2] 1 Het was in de maand nisan, in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad, 2 maar nu zei hij: 'Waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek? Nehemia Ministries, Zwijndrecht (Nederland). 2,9 d. vind-ik-leuks. Nehemia Ministries is een gepassioneerde lokale kerk met Jezus in het centrum en met een hart voor God en mensen. We geloven in de... Nehemia (Hardcover). In dit commentaar op Nehemia wordt gedetailleerde wetenschappelijke discussie en vaktaal vermeden, zodat ook niet-theologen ermee......