Gratis elektronische bibliotheek

Macht in de gemeente - Onbekend

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2002
BESTANDSGROOTTE: 10,95
ISBN: 9789023911791
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Onbekend

Onbekend Epub boeken van Macht in de gemeente zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Heersers in de kerk. Bestaan ze nog? We leven toch in de tijd van de mondige gemeente? Welk gemeentelid laat zich door de ouderling op huisbezoek of de predikant op de preekstoel nog gezeggen? Klagen veel predikanten niet over de gezagscrisis? De praktijk is helaas anders. Heel wat gemeenten zijn gescheurd door machtsstrijd. De laatste tijd komen steeds meer signalen door van machtsmisbruik en manipulatie in kerkelijke gemeenten. In boek willen de auteurs machtsstreven en machtsmisbruik in kerken en gemeenten openlijk bespreken. Zij richten zich daarbij in de eerste plaats op de slachtoffers van machtsmisbruik. Daarnaast is hun informatie van groot belang voor iedereen die betrokken is bij machtsspel en machtsmisbruik. Na een behandeling van de bijbelse gegevens over leiderschap en macht in de gemeente, beschrijven de auteurs overzichtelijk de kenmerken van heersers. Aan de orde komen hun tactieken, hun persoonlijkheden en hun ontwikkeling tot machtsfiguur. Daarna richt het boek zich op de meeloper en het slachtoffer. Waarom hebben heersende types juist in de kerk zo´n vrij spel? Wat kenmerkt de meeloper en het slachtoffer? Het boek sluit af met een handreiking om het machtsmisbruik in de gemeente ter sprake te brengen. Een open en waardevol boek over een hardnekkige misstand in de kerk.

...ten-Generaal tezamen. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden ... '75 jaar bevrijding' leeft in gemeente Elburg ( film ... ... . Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. In veel gemeenten houdt de burgemeester zich ook bezig met het promotiebeleid of de voorlichting, de 'communicatie', van de gemeente. De commissieleden kregen een voorjaarsnota van de GGD voorgelegd. De gemeente Tilburg zit echter met nog 26 andere gemeenten in één gemeenschappelijke regeling voor de regionale GGD, zodat 27 gemeenten het eens moeten worden over hoe de GGD het geld besteedt dat zij van de gemeenten krijgt. De stichting 8081 werkt met man en macht aan een open luchtvoorstelling, waarbij momenten v ... Werkstuk Maatschappijleer Politiek (4e klas vmbo ... ... . De stichting 8081 werkt met man en macht aan een open luchtvoorstelling, waarbij momenten van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding uitgebeeld worden. Daarnaast staan nog andere projecten in de planning. D e gemeente Elburg heeft het hoogst e aantal initiatieven op de Veluwe. Deze passen alle binnen de onderwerpen van het jaar '75 jaar ... De WOZ-waarde van hun huis is hierdoor vier ton gedaald. De familie Beernink zit klem: "We kunnen niet weg omdat ons huis onverkoopbaar is. We kunnen ook niet blijven want we worden gek van het lawaai." De geluidshinder is niet het enige probleem. Achteraf blijkt dat de gemeente Hengelo heeft gesjoemeld met de bestemmingsplannen. Als de politici zien dat er binnen hun gemeente iets fout gaat, kunnen ze dat aangeven bij B&W. Door daarover schriftelijk vragen te stellen, maar ook door het bijvoorbeeld in de rondvraag van een raadsadviserende commissievergadering of raadsvergadering aan de orde te stellen. die voor de gemeente bepaalde taken uitvoeren hebben meer toegang tot het bestuur, en - zo voeg ik daar aan toe - waarschijnlijk ook meer invloed. Maar het komt erop neer dat de hoeveel - heid macht of invloed verschilt per gemeente en per dossier. En het maakt nogal uit over welk type speler we het hebben. Dat het Leger des Heils De video Macht en invloed in de gemeente laat zien hoe het idee van inwoners voor Landgoed Ockenburgh in Den Haag door raadsleden en wethouders werd omarmd. Een goed voorbeeld van macht en invloed ... 'De macht ligt dan bij de centrum­gemeente, naar alle waarschijnlijkheid.' Of zijn het de ambtenaren die bepalen wat er gebeurt? 'Zij bereiden de stukken voor en doen de uitvoering. In de complexe besluitvormingsstructuur van een GR trekken zij misschien veel invloed naar zich toe.' „De gemeente zit in een goede flow in omgang met de burger, maar ik ben bezorgd over haar groeiende macht en de tanende middelen van de burger om daar tegenop te boksen." Hoe is het afgelopen ... Het Rijk komt met geld over de brug voor gemeenten, provincies en waterschappen nu zij in de knel raken door de coronacrisis. In totaal is er ruim 500 miljoen euro om gemiste inkomsten goed te maken en extra uitgaven te kunnen betalen. Dit is een eerste compensatie, er wordt nog verder gesproken ... Alle macht aan de gemeente? Gebiedsontwikkeling; Datum: 12 oktober 2009 ; Door: exed-admin; In dit artikel in PropertyNL geeft Prof. mr. Friso de Zeeuw zijn visie over wat de crisis betekent voor PPS in gebiedsontwikkeling. De verlening van dit "tolprivilege" was een zet in een jarenlange strijd om de macht in het gebied. Het Amstelland, behoorde namelijk tot het bisdom Utrecht. ... Zo wordt het plan om Amsterdam als zelfstandige gemeente op te heffen en te laten opgaan in een stadsprovincie door de Amsterdamse bevolking afgewezen. Lezersbrief 'Spreadsheetmanagers zijn bij de gemeente aan de macht' Peter Goedkoop zit na de reorganisatie van de gemeente werkloos thuis. Volgens hem is de menselijkheid ver te zoeken....