Gratis elektronische bibliotheek

Inleiding Social Work - W. Blok

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2009
BESTANDSGROOTTE: 6,79
ISBN: 9789055745944
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: W. Blok

Veel plezier met het gratis lezen van Inleiding Social Work W. Blok epub boeken

Omschrijving:

Social Work is een zinvol en nuttig beroep. Zinvol voor mensen die zorg of hulp nodig hebben. Nuttig voor een samenleving die mensen bij de les wil houden, bij elkaar wil houden en gelijke kansen wil bieden. Het moderne, professionele Social Work bestaat al meer dan honderd jaar en wordt vrijwel overal ter wereld uitgeoefend. In dit boek wordt de lezer vanuit een brede, internationale invalshoek vertrouwd gemaakt met het denken en handelen van de social worker, met de maatschappelijke context waarin dit plaatsvindt, en met de ontwikkelingen die zich rond social work voltrekken. Het moderne social work heeft een internationale identiteit, gezamenlijke uitgangspunten, gedeelde normen en een gezamenlijke 'Body of Knowledge'.Op basis van kerndocumenten van de International Federation of Social Workers (IFSW) en de International Association of Schools of Social Work (IASSW) wordt in hoofdstuk 1 beschreven waar het social work zich op richt, welke normen en waarden daarbij in acht worden genomen, hoe de werkelijkheid wordt benaderd, waaraan de opleiding dient te voldoen en van welke soort kennis gebruik wordt gemaakt. In de volgende hoofdstukken worden deze aspecten concreet uitgewerkt, waarbij wordt geput uit beproefde theorieën en benaderingswijzen. De uiteenzetting over overleven (hoofdstuk 2), ontwikkelen en veranderen (hoofdstuk 3) en helpen en ondersteunen (hoofdstuk 4) leiden tot een genuanceerd beeld, helder begrip van doel, betekenis, inhoud en werkwijze van social work.In hoofdstuk 5 worden de maatschappelijke positie en functies van social work in kaart gebracht, waarvoor aansluiting wordt gezocht en gevonden bij de bestuurswetenschappen. Social work maakt deel uit van de sociale infrastructuur in de samenleving en vervult daarin specifieke taken. Het werk is een belangrijk instrument van sociaal beleid en is van cruciaal belang voor het democratisch functioneren van de samenleving door op vele terreinen en niveaus de participatie van burgers te bevorderen.Het boek eindigt met een kritische beschouwing over de ontwikkeling en toekomst van het Social Work, waarbij globalisering leidt tot nieuwe vraagstukken maar ook kansen. Om dit te benutten is verdergaande internationale uitwisseling en samenwerking noodzakelijk, tussen alle betrokkenen: social workers, docenten, managers, onderzoekers, beleidsmakers, overheden en instellingen.Het boek is gebaseerd op de uitgebreide leservaring en praktijkkennis van de auteur. Het biedt een brede, relativerende kijk, met gevoel voor verhoudingen en met aandacht voor de kern van het beroep.

...al work beschrijven vanuit een brede, maatschappelijke en internationale invalshoek ... Inleiding Social Work | 9789055745944 | Tweedehands ... . Social work een inleiding Kate Wilson, Gillian Ruch, Mark Lymbery en Andrew Cooper Inleiding Het beroep van sociaal werker stimuleert sociale verandering, probleemoplossingen in tussenmenselijke relaties, empowerment en bevrijding van mensen met het oog op het bevorderen van hun welzijn. Door gebruik te maken van theorieën over menselijk gedrag en sociale systemen interveniëert sociaal werk ... Samenvatting Inleiding Social Work en andere samenvattingen voor je studie, ges ... Samenvatting & begrippenlijst inleiding social work - Stuvia ... ... Samenvatting Inleiding Social Work en andere samenvattingen voor je studie, geschreven door studenten. Uitgebreide samenvatting van Inleiding Social Work, 1e druk van W. Blok. ISBN: 9789055745944. Dit uittreksel van Inleiding Social Work ... Inleiding Social Work 04-03-2009 11:38 Pagina 14. 14. Inleiding Social work. work zich vooral richt op probleemoplossing en verandering, fungeren social workers als veranderingsagenten ('change ... De opleiding Social Work is geheel vernieuwd en sluit aan op de actuele praktijk. Na een brede basis kies je voor een van de drie profielen: Jeugd, Zorg of Welzijn & Samenleving. Daarnaast kun je in je studie ook nog een 'accent' aanbrengen: forensisch sociaal werk of creatief cultureel sociaal werk. Inleiding Social Work 9789055745944. Koop dit boek tweedehands via booknext.nl, een marktplaats met meer dan 200.000Boeken. Boek niet goed, stuur het gratis terug. Het social work is zo breed en veelomvattend als het leven zelf. Het brede werkgebied van de social worker maken we overzichtelijk door de cliënten in te delen in zogenaamde doelgroepen. De mensen die deel uitmaken van een doelgroep hebben in grote lijnen dezelfde (dagelijkse) steun nodig. Summaries of Een inleiding in de psychologie. Search for other study documents of Social work at Saxion. Social work, een inleiding biedt dit internationale perspectief. Daarnaast zorgt de grondige bewerking voor aansluiting op de Nederlandse situatie. Zo is er Nederlandse casuïstiek toegevoegd, worden Nederlandse bronnen aangehaald, wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) besproken en zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd over recht en ethiek. 9789055745944 Inleiding Social Work koop je vanaf 13.99 tweedehands bij Bookmatch. 100% veilig Geen énkel risico. U vindt Inleiding Social Work in PDF, ePUB, MOBI. Samenvatting studieboek Inleiding Social Work van Willem Blok - ISBN: 9789055745944, Druk: 1, Uitgavejaar: 2013 INFORMATIE Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Inleiding Social Work op de NHL Hogeschool. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar. 4 Social work, een inleiding 1.2 Veranderingen in de samenleving De sociale werkelijkheid verandert continu en daarmee ook het social work. In het rapport Toekomstverkenning van het Verwey-Jonker Instituut (april 2004) constateren de onderzoekers een aantal trends. Deze zijn: toename van diversiteit op veel terreinen; verhoging van het tempo van het moderne leven; hbo-social work. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in 's-Hertogenbosch Wat mij onderscheidend maakt ten opzichte van andere Bedrijfskunde MER studenten, is dat ik ook een sociaal achtergrond heb. samenvatting inleiding social work. De belangrijkste termen over het vak social work in een duidelijke samenvatting. Deze samenvatting is gemaakt d...