Gratis elektronische bibliotheek

Contextuele hulpverlening - Karlan van Ieperen-Schelhaas

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2011
BESTANDSGROOTTE: 5,90
ISBN: 9789031381104
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Karlan van Ieperen-Schelhaas

Het beste pdf boek van Contextuele hulpverlening dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

"In de contextuele benadering binnende hulpverlening wordt een mens niet gezien als een op zichzelf staandindividu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot netwerk vanbetekenisvolle (familiale) relaties die meerdere generaties behelzen. De wijzewaarop deze familierelaties iemand gevormd en beïnvloed hebben werkt door opalle terreinen van het leven. In de meeste opleidingen tot eenvan de vele beroepen op het gebied van zorg en hulpverlening is de contextuelebenadering tegenwoordig niet meer weg te denken. Hierbij kan onder anderegedacht worden aan ambulante en residentiële (jeugd)hulpverlening,psychotherapie, pleegzorg, ouderenzorg, onderwijs en leerlingbegeleiding enpastoraat. In feite is het contextuele denken bruikbaar voor nagenoeg allesocial work werkvelden. Contextuele hulpverlening is eentoegankelijk, inleidend boek. Het is bedoeld als eerste kennismaking met decontextuele benadering. De verschillende begrippen worden uitgelegd entoegelicht aan de hand van voorbeelden uit diverse toepassingsgebieden van het welzijnswerk en de hulpverlening. Nieuweonderwerpen in deze tweede editie zijn: ""de dialoog aangaan' en""ontschuldingen'. Tegelijkertijd biedt dit boek praktische handvatten hoe jeals hulpverlener deze inzichten kunt vertalen inconcreet handelen. Voorbeelden uit de praktijk van diverse werkveldenillustreren dit. In de opdrachten worden studenten en hulpverleners uitgedaagd het contextuelegedachtengoed ook in hun eigen familie context te verkennen.Deze tweede druk is eenuitgebreidere versie van de eerste – in deze druk worden verschillendebegrippen behandeld die in de eerste druk niet of slechts summier aan de ordekwamen.Het contextuele gedachtegoed isontwikkeld door de Amerikaans-Hongaarse psychiater en gezinstherapeut IvanBoszormenyi-Nagy (1920-2007)."

... van voorbeelden uit diverse toepassingsgebieden van het welzijnswerk en de hulpverlening ... Contextuele hulpverlening door Karlan van Ieperen ... ... . Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Contextuele hulpverlening, geschreven door Karlan van Ieperen-Schelhaas & Karlan Van Ieperen-Schelhaas. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over hulpverlening, samenvatting, contextuele hulpverlening, werken, Verharen, Contextuele, Contextuele ... Contextuele hulpverlening is een toegankelijk, inleidend boek. Het is bedoeld als eer ... Contextuele hulpverlening | Inzicht biedt uitzicht ... ... Contextuele hulpverlening is een toegankelijk, inleidend boek. Het is bedoeld als eerste kennismaking met de contextuele benadering. De verschillende begrippen worden uitgelegd en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit diverse toepassingsgebieden van het welzijnswerk en de hulpverlening. De Trapeze werkt vanuit de contextuele benadering, daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van verschillenden methodieken zoals rationele emotieve therapie, oplossingsgericht werken, ... praktijk voor contextuele hulpverlening. [email protected] Pijlkruid 67 8081 SL Elburg. Contextuele hulpverlening kijkt bij problemen naar de (invloed van) gezins- en familierelaties. Daarbij wordt vooral ingegaan op de mogelijke hulpbronnen voor herstel of verlichting van lasten. Er wordt gezocht naar een manier waarop gestagneerde relaties weer aan betrouwbaarheid kunnen winnen, waarbij rekening wordt gehouden met (misschien nog niet zichtbare) loyaliteiten van mensen. Contextuele hulpverlening is dus hulpverlening die rekening houdt met en gebruik maakt van deze dynamische intergenerationele verbondenheid. De contextueel therapeut houdt voortdurend rekening met dit intergenerationele netwerk; ook als er gewerkt wordt met een enkele client. Kees Verduijn - Contextuele Therapie, Supervisie en Training. Op deze site vindt u informatie over de Praktijk voor Contextuele Therapie, Supervisie en Training. Welke hulp biedt de praktijk? Wat is Contextuele Therapie? Ervaringen van mensen die hulp hebben gehad… Werkwijze, kosten en vergoedingen van therapie en supervisie Contextuele hulpverlening is er op gericht om mensen en hun context te helpen wanneer het even moeilijker gaat. Dit kan wanneer er sprake is van problemen binnen de relatie of het gezin, maar ook individueel. Het doel van de contextuele hulpverlening en begeleiding is: mensen helpen om te komen tot groei en herstel in hun context. De contextueel hulpverlener heeft hiertoe een sterke oriëntatie op de hulpbronnen van zijn cliënt. Dit zijn de mensen in de context van de cliënt, ... Contextuele hulpverlening is niet de zoveelste stroming. De meeste mensen zullen het daarom ook direct herkennen of zelfs zeggen "dat wist ik eigenlijk al'. En juist deze eenvoud is de unieke kracht van deze benadering. Het is simpelweg een beschrijving van wat zich in het leven en in het omgaan met het leven afspeelt en+ Read More Contextuele therapie is geschikt voor iedereen, net omdat het hele systeem bekeken wordt. Kinderen en jongeren stellen vaak gedrag vanuit een specifieke (vaak onbewuste) reden. Door een totaalbeeld te bekijken wordt vaak duidelijk welke functie het gedrag van dit kind heeft en of het al dan niet in ruimere context moet aangepakt worden....