Gratis elektronische bibliotheek

Verpleegkundige interventies - MacCloskey

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2008-09-23
BESTANDSGROOTTE: 11,7
ISBN: 9789035224407
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: MacCloskey

Het beste pdf boek van Verpleegkundige interventies dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Vanuit het 'Iowa Intervention Project' is sinds 1986 gewerkt aan een ordening van verpleegkundige interventies. Verpleegkundige interventies is de vertaling van 'Nursing Interventions Classification' (NIC). Deze tweede herziene Nederlandse editie is gebaseerd op de derde Amerikaanse druk. Het boek biedt een gestructureerde indeling (taxonomie) van verpleegkundige handelingen en verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de NIC zijn:volledigheid;wetenschappelijk gefundeerd;vanuit de bestaand praktijk ontwikkeld;weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent onderzoek;duidelijke en klinisch zinvolle terminologie;in het veld getoetst;gecombineerd met de NANDA-diagnoses.Verpleegkundige interventies is primair bedoeld voor verpleegkundigen. Zij kunnen met dit boek een keuze maken uit mogelijke interventies. Daarnaast kan het boek een hulpmiddel vormen bij de communicatie over behandelingen met andere zorgverleners. Verpleegkundige interventies draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische besluitvorming. Het boek voorziet in standaardisering en definiëring van de benodigde kennis voor verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige praktijk. Tevens is het een hulpmiddel bij de ontwikkeling van leerplannen die beter aansluiten op de praktijk. Verpleegkundige interventies ondersteunt bovendien beleidsfunctionarissen bij het zichtbaar maken van het verpleegkundig oordeel in de gezondheidszorg. Zij kunnen Verpleegkundige interventies gebruiken voor het onderzoeken van de effectiviteit en de kosten van de verpleegkundige zorg en het maken van een doelmatige planning.

...r gebruiken we interventies, door wie worden interventies bewust gebruikt ... Interventies depressie | Loketgezondleven.nl ... . Interventies maken je bewust van je eigen handelen. Je leert als hulpverlener je eigen vaardigheden in de omgang met de cliënt te ontwikkelen. Daarnaast bied je cliënten ook interventies aan. Verpleegkundige interventies. Een aantal verpleegkundige interventies op een rijtje wat betrekking heeft op ondergewicht, het zelfbeeld, bloedarmoede en roken tijdens de ziekte. Verhoogd risico op ondergewicht. De verpleegkundige schakelt een diëti ... PDF Kritisch denken v3 - Pearson ... . Verhoogd risico op ondergewicht. De verpleegkundige schakelt een diëtist in om samen met de zorgvrager een plan op te stellen. Een per week wordt de zorgvrager gewogen. verpleegkundige interventie wordt vastgelegd om het verpleegkundig beleid te documenteren en om andere zorgverleners daarvan op de hoogte te stellen. De documentatie van verpleegkundige interventies biedt de mogelijkheid om vast te stellen of de in het behandelplan uitgezette interventies zijn uitgevoerd. De verpleegkundige begeleiding tijdens behandeling zal gericht moeten zijn op het monitoren en managen van emotionele en fysieke problemen. Gezondheidszorgmedewerkers moeten bekend zijn met het meten van kwaliteit van leven en bereid zijn om meetinstrumenten te gebruiken. Preventieve interventies zijn geschikt voor situaties waarin er nog geen of slechts lichte problemen zijn. Bij de preventie van angstproblemen spelen opvoeders een belangrijke rol. Zo bevat de databank interventies die ouders leren om op een goede manier met angstig gedrag van hun kind om te gaan ......