Gratis elektronische bibliotheek

Management en samenwerking in team en organisatie - Pieter Coppoolse

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,23
ISBN: 9789024413911
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Pieter Coppoolse

Veel plezier met het gratis lezen van Management en samenwerking in team en organisatie Pieter Coppoolse epub boeken

Omschrijving:

Deze inleiding biedt de manager een visie op aanpassing en verandering van de organisatie in een veranderende omgeving. Samenwerken als professionals in team en organisatie vereist deskundigheid, afstemming, doelgerichtheid en betrokkenheid. Management van doelrealisatie dient ondersteunend en faciliterend te zijn voor de ontwikkeling van de professionaliteit, samenwerking en doelgerichtheid. In een tijdsgewricht waarin innovatie en flexibilisering kernbegrippen zijn voor iedere manager is visie en samenhang in de organisatie een vereiste. Samenwerkingsverbanden staan voortdurend onder druk; aanpassing en verandering moeten de slagvaardigheid van de organisatie vergroten. Dat onrust en onzekerheid demotiveert en forse productiviteitsverlies oplevert, wordt voor lief genomen. Aan de orde komt hoe professionaliteit in wisselwerking met de sociale context ontwikkeld kan worden. De organisatie wordt gedefinieerd als een open en doelgericht systeem, waarin het management faciliterend en ondersteunend is. Een en ander wordt gerelateerd aan het zelforganiserend vermogen van samenwerkingsverbanden en de taakvolwassenheid van de professionals. Dat samenwerking afstemming vereist tussen professionals en dat hierbij macht, invloed, erkenning, emoties en frustraties een rol vervullen, wordt in twee hoofdstukken uitgewerkt. Het meta-perspectief op samenwerking - het PICO-matrix - biedt overzicht en samenhang. De behandelde onderwerpen worden in dit meta-perspectief aan elkaar gerelateerd. Deze inleiding biedt de student en manager overzicht en structuur in de dynamische wereld van de organisatieveranderingen. De hoofdstukken zijn apart te gebruiken in het modulair onderwijs rondom de thema's professionalisering, innovatie, (strategisch) management, samenwerking en organisatieleer. Zowel op HBO als universitair niveau is het materiaal bruikbaar.

...rden. Effectieve samenwerking binnen team verbeteren ... Managementteam - Wikipedia ... . Om de interne samenwerking binnen een team te verbeteren, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste is het belangrijk dat het team uit de juiste mensen bestaat zodat het samenwerken kan verbeteren. Elke teamlid heeft zijn eigen kwaliteit en persoonlijkheid. Het onderzoek werd uitgevoerd door hoogleraar Management Practice Lynda Gratton en Tamara J. Erickson, auteur van meerdere boeken over samenwer ... 8 dingen die jij kunt doen om de samenwerking in je team ... ... . Erickson, auteur van meerdere boeken over samenwerking binnen organisaties, en werd onder andere gepubliceerd in een artikel in de Harvard Business Review. ... 'Het gaat erom dat je start met het team en niet met het individu. Interculturele samenwerking in organisaties biedt de lezer vaardigheden en inzichten om juist voordeel te halen uit culturele diversiteit. Het boek beschrijft concrete technieken voor de (toekomstige) professional om inclusief beleid te implementeren, te werken in divers samengestelde teams en om te gaan met culturele dilemma's. Coachen van Teams. Wil jij je als coach verder ontwikkelen in teamcoaching en teameffectiviteit binnen organisaties? In de praktijkgerichte training Coachen van Teams leer je hoe je inspeelt op teamdynamiek en hoe je het beste uit zowel het team als het individu haalt. Bekijk deze training. Effectief Samenwerken #1. Effectieve teams hebben duidelijk omschreven gemeenschappelijke doelen. Een team kan alleen resultaten boeken als de teamleden begrijpen wat de gemeenschappelijke teamdoelen zijn en het belang ervan voor de organisatie. Formuleer daarom de teamdoelen zo concreet en duidelijk mogelijk. Een samenwerking, zeker met externe partijen, is de ingewikkeldste manier om dingen voor elkaar te krijgen. Daarom is het belangrijk om eerst de doelstelling te definiëren en je dan af te vragen of je dat als organisatie alleen kunt, met slechts één partner of dat er een samenwerking met meerdere partijen voor nodig is. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de rol van managers eruit kan zien, als het gaat om faciliteren en actief bevorderen van samenwerking tussen professionals. Dit gebeurt vanuit de context van organisatieontwikkeling, waarbij wordt uitgegaan van verschillen in cultuur, structuur, organisatie van professionaliteit en toenemende mate van invloed en actieve participatie van cliënten op het ... In de voorgaande hoofdstukken van Leren Samenwerken tussen organisaties hebben we de vijf cruciale invalshoeken voor samenwerking in allianties en netwerken beschreven. Ieder hoofdstuk hebben we afgesloten door de essentie van dat hoofdstuk samen te vatten en indicatoren te benoemen die iets zeggen over die invalshoek....