Gratis elektronische bibliotheek

Jesaja - Jeroen Kriekaard

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2018
BESTANDSGROOTTE: 9,99
ISBN: 9789402905946
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jeroen Kriekaard

U kunt het boek Jesaja downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Jesaja is een van de bekendste profeten uit de Bijbel. Hij wordt ook wel de 'evangelist van het Oude Testament' genoemd. De Heere riep Jesaja om Zijn Woord tot het volk Israël te brengen. Door deze opdracht werd de profeet een lastdrager. We ontmoeten Jesaja in dit boek op verschillende momenten: soms is hij bang, soms gaat hij gebukt onder een grote last. Maar de profeet mag ook woorden van troost spreken. In zijn leven liggen geestelijke en praktische lessen voor jongeren en volwassenen. Jesaja. Evangelist van het Oude Testament is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor verenigingen.

...e HEER tegen Jesaja: 'Ga samen met je zoon Sear-Jasub 7:3 Sear-Jasub - Sear-Jasub kan worden vertaald als 'een rest zal terugkeren' ... HSV - Jesaja 6 - Het boek van de profeet Jesaja ... . op weg om Achaz te ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. Bijbelboek Jesaja Het Bijbelboek Jesaja. Jesaja bevat 1292 Bijbelverzen verdeeld over 66 hoofdstukken. Daarin komen 87 titels voor. We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten Jesaja gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in alle Bijbelb ... PDF Toelichting op het boek Jesaja - Oude Sporen ... . Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in alle Bijbelboeken uit de Bijbel. Oude Testament (Bijbel in Statenvertaling), De profeet Jesaja ; hoofdstuk 6. ... 1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel.. 2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. Jesaja. Lees de Bijbel gratis online. De Studiebijbel (NWT) bevat kruisverwijzingen, kaarten en een nauwkeurig Bijbels woordenboek. Jesaja 14. 14. 1 Want de Here zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob. Opschrift Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz en Jechizkia, koningen van Juda.Tevergeefs geslagen Hoort, hemelen De profeet Jesaja klaagt over de Joden vanwege hun ongehoorzaamheid, vs. 2. Onaangezien zij van den Heere wel geducht waren geslagen, 5. Hij vergelijkt hen bij die van Sodom en Gomorra, 10. En verwerpt hun godsdienst, 11. Hij vermaant hen tot beterschap des levens, 16. Met belofte van genade, 18. Jesaja 1 Jesaja 2 Jesaja 3 Jesaja 4 Jesaja 5 Jesaja 6 Jesaja 7 Jesaja 8 Jesaja 9 Jesaja 10 Jesaja 11 Jesaja 12 Jesaja 13 Jesaja 14 Jesaja 15 Jesaja 16 Jesaja 17 Jesaja 18 Jesaja 19 Jesaja 20 Jesaja 21 Jesaja 22: Jesaja 23 Jesaja 24 Jesaja 25 Jesaja 26 Jesaja 27 Jesaja 28 Jesaja 29 Jesaja 30 Jesaja 31 Jesaja 32 Jesaja 33 Jesaja 34 Jesaja 35 ... 2. Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. 1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.. 2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat Micha 4:1. de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. De jongensnaam Jesaja is niet zo populair in Nederland. 2016 was het jaar waarin de naam het meeste werd gegeven, 16 keer. Vanaf 2005 wordt de naam gemiddeld zo'n drie tot twaalf keer per jaar gegeven. In de jaren daarvoor werd de naam nauwelijks gegeven. Jesaja neemt ook afstand van de Kanaänitische afgodendienst van het Joodse volk, waaronder de seksuele handelingen die het volk begaat. Deze zijn in de Torah verboden. Jesaja borduurt verder op de beeldspraak van andere profeten, die de band tussen God en Juda vergelijkt met een vrouw die overspel pleegt en haar echtgenoot in de steek laat. Jesaja in het ambt van profeet bevestigd. 1 In 2 Kon. 15:7 het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel.. 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had Openb. 4:8 zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met tw...