Gratis elektronische bibliotheek

Rapportage - W. Regouin

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,28
ISBN: 9789023240228
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: W. Regouin

U kunt het boek Rapportage downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

''Nu met docentenhandleidingRapportage in de zorg, hulp- en dienstverlening is een belangrijke vorm van communi-catie tussen functionarissen. In een professionele context wordt doelgericht informatie uitgewisseld over personen: cliënten van organisaties die zorg, hulp of diensten verlenen of hierin een bemiddelende en adviserende rol vervullen. Rapporteren is een kunde die geleerd kan worden. Dit boek is gericht op de rapporteur en het op professionele wijze (leren) rapporteren. De auteurs hanteren het uitgangspunt dat rapporteren een vorm van communicatie is, met dimensies als: - communicatieve aspecten: waarnemen en correcte weergave daarvan, onderscheid maken tussen feiten, interpretaties en meningen, werkrelaties kunnen hanteren; - methodische aspecten: eigen beroepsuitoefening, verzamelen, selecteren, verwerken en het beoordelen van informatie, overleg-, schrijf- en rapportagevaardigheden; - beroepsethische en juridische aspecten: respect voor en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten, beroepsgeheim en vragen rond toestemming, zwijgplicht, macht. Dit boek voorziet al jarenlang in een behoefte. Het is steeds aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving rondom de zorg, hulp- en dienstverlening en het brengt de huidige praktijk van de rapportage prominent in beeld. Drs. Willemine Regouin-van Leeuwen en Peter Schamp zijn onder meer werkzaam (geweest) in respectievelijk psychosociale hulpverlening en justitiële onderzoeksrapportage. Bovendien werk(t)en zij als rapportagedocent in het hoger beroepsonderwijs. DocentenhandleidingIn deze docentenhandleiding zijn voor ieder hoofdstuk oefenmogelijkheden en voorbeelden van rapportage in de praktijk bijeengebracht. Uiteraard zijn deze naar eigen goeddunken te gebruiken, aan te vullen met oefenmateriaal en andere voorbeelden van rapportage, bijvoorbeeld uit een ander werkveld. De handleiding is in pdf-formaat voor docenten gratis aan te vragen via ons secretariaat.''

...ng en schrijf er zo mogelijk ook de tijd bij ... rapportage - Engelse vertaling - bab.la Nederlands-Engels ... ... . Sla geen stap uit de SOAP-methode over, ook als je zaken niet weet. Het benadrukt dan in ieder geval de behoefte / noodzaak aan verder onderzoek. Met Rapportage Gemak . kun je simpel consolideren en presenteren - In de consolidatiestaat houd je grip op je eliminaties. Door dynamische journaalposten in te stellen, automatiseer je de consolidatie en kun je tussentijdse cijfers eenvoudig op groepsniveau presenteren. Vertalingen in context van "rapportage" in ... Wat is een SOEP-rapportage? : Caren ... . Vertalingen in context van "rapportage" in Nederlands-Frans van Reverso Context: rapportage over, voor de rapportage, rapportage door, voor rapportage, jaarlijkse rapportage Bij schriftelijke rapportage gaat het erom of het rapport aan de normen voldoet en of de ontvanger het rapport begrijpt. De kans dat de ontvanger het rapport begrijpt kan je zo groot mogelijk maken door te letten op stijl, woordgebruik en vormgeving. Lees hier hoe je dat doet. Vertalingen van 'rapportage' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Rapportage Een kwantitatief onderzoek staat nooit op zichzelf. De bedoeling is dat je met jouw onderzoek iets toevoegt aan een bestaand onderzoeksdomein. Je onderzoek bouwt dus altijd voort op zaken die we al weten. Dat heeft twee belangrijke implicaties voor het schrijven van je VOORBEELD RAPPORTAGE VOLGENS SOAP/SOEP: S: Mevrouw vertelt me dat haar vinger tussen de deur heeft gezeten O: De vinger van mevrouw is dik en blauw, paars verkleurd A/E: Vermoedelijk heeft mevrouw met haar vinger tussen de deur gezeten, zij heeft pijnklachten P: Ik heb mevrouw gerustgesteld en haar vinger onder de kraan laten houden. Rapportage Vreemdelingenketen. Periode januari-juni 2018. De rapportage beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de vreemdelingenketen in de periode januari-juni 2018. Rapport | 17-10-2018. Rapportage Vreemdelingenketen Periode januari-december 2017. Het rapport beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de vreemdelingenketen in 2017. Vertalingen in context van "rapportage" in Nederlands-Duits van Reverso Context: rapportage over, voor de rapportage, rapportage door, voor rapportage, monitoring en rapportage Rapportage. EasyScript. Met EasyScript kunt u buttons maken of informatie tonen op de meeste stamkaarten in Exact Synergy. Hierdoor kunt u als gebruiker eenvoudiger en sneller met Synergy werken en minder te zoeken naar linkjes en informatie. Read more. Excel Controller. Voortgang rapportage. 30. jan. Voortgang rapportage. 2 Killer KPI's voor een prognose bij projecten . Er zijn natuurlijk zat manieren om je projecten te analyseren. Budget vs. werkelijk, planning vs. werkelijk, bestedingsverschillen op basis van percentage gereed, enzovoort. En allemaal waardevol, alleen gericht op terugkijken. Een rapportage is een opgesteld verslag, of het opstellen van dit verslag. Je schrijft dit niet als "Het rapportage" maar als "de rapportage". Milieueffectrapportage (afkorting m.e.r.) behelst het in beeld brengen van de milieugevolgen van een (overheids-)besluit voordat het besluit wordt genomen.De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het milieueffectrapport (MER). Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. rapportage|s (meerv.) 1) verslag van iets dat is onderzocht of beoordeeld. Voorbeeld: `De minister wacht de rapportage van de commissie af voordat ze actie onderneemt.` Synoniem: rapport: 2) het maken van een rapport. Voorbeeld: `Die rapportages kosten de politie erg veel tijd.` Artikel 88 Rapportage in opdracht van de cliënt Rapportage in opdracht van de cliënt wordt uitsluitend aan de cliënt uitgebracht en bij voorkeur schriftelijk. Artikel 89 Toestemmingsvereiste voor rapportage aan derden Voor rapportage aan derden is vooraf de gerichte toestemming van de cliënt noodzakelijk. Om de toestemming van de cliënt te verkrijgen stelt de […]...