Gratis elektronische bibliotheek

Pesten Op School - Bob van der Meer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1997-11-01
BESTANDSGROOTTE: 6,66
ISBN: 9789023232391
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Bob van der Meer

Het beste pdf boek van Pesten Op School dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Pesten op schoolPesten komt veel voor op scholen. Ieder schooljaar hebben honderdduizenden leerlingen er mee te maken, en voor leerkrachten en schoolleiders is het niet eenvoudig het probleem effectief aan te pakken. De auteur beschrijft in dit boek een systematische aanpak van het pestprobleem. Daarna geeft hij een overzicht van bestaande lessuggesties voor leerkrachten, uitgesplitst naar: onderbouw, middenbouw en bovenbouw basisonderwijs, en brugklas, klassen 2 en 3 en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

... krijgt praktische handreikingen en tips om pestincidenten in de klas (po en vo) aan te pakken en te voorkomen ... Pesten op school | Thema's | Onderwijs in cijfers ... . Pesten op school. De school moet een veilige plaats zijn voor alle kinderen. Alleen in een situatie waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen, komen ze toe aan de ontwikkeling van hun talenten. Percentage kinderen dat gepest wordt binnen het p(s)o. Toneelstuk pesten op school. Dit project is een unieke manier om theater in de klas te brengen. Met een relevant onderwerp als pesten op school is dit theaterproject niet alleen herkenbaar, maar nog leerz ... Schooltv: Pesten - Quiz over pesten op school ... . Met een relevant onderwerp als pesten op school is dit theaterproject niet alleen herkenbaar, maar nog leerzaam ook. Er wordt in veel gevallen immers gepest op school, maar op deze manier wordt het toegepast en bespreekbaar gemaakt. Als je op school gepest wordt, is dat erg vervelend. Daarom is het goed om te weten dat je ook zélf iets tegen het pesten kunt doen. Je kunt met je ouders praten, maar ook naar je mentor of de vertrouwenspersoon op school gaan. Samen kunnen jullie een oplossing zoeken. Je ouders kunnen ook een aantal dingen doen om het pesten tegen te gaan. Bijvoorbeeld naar de schoolleiding gaan. Scholen ... In Nederland wordt 1 op de 5 kinderen gepest. Het kan dus zijn dat jouw kind gepest wordt, of dat jouw kind de pester is. Ook zijn er veel kinderen als meeloper betrokken bij het pesten. Kinderen die worden gepest krijgen vaak last van klachten zoals slapeloosheid, buikpijn, hoofdpijn, en bedplassen.. Bespreek een pestprobleem op school Als leerkracht wilt u dat er een positieve sfeer heerst in de klas, dat leerlingen prettig met elkaar omgaan en dat pesten geen kans krijgt. Toch komt pesten voor op elke school en in iedere groep. Dit infoblad geeft u een handreiking bij het herkennen, aanpakken en voorkomen van pesten in uw klas.Pesten herkennenBij pesten is er sprake van een negatieve bedoeling. De negatieve handelingen ... Pesten op school is bedoeld voor studenten in het wo en hbo van de studies ontwikkelings-, school- en onderwijspsychologie, (ortho)pedagogiek, onderwijskunde, pabo en lerarenopleidingen. Het boek is ook van belang voor leerkrachten, pedagogen, psychologen en anderen die beroepshalve betrokken zijn bij of ge nteresseerd zijn in het onderwerp. Pesten op school is bedoeld voor studenten in het wo en hbo van de studies ontwikkelings-, school- en onderwijspsychologie, (ortho)pedagogiek, onderwijskunde, pabo en lerarenopleidingen. Het boek is ook van belang voor leerkrachten, pedagogen, psychologen en anderen die beroepshalve betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Pesten op school Pesten komt vooral voor bij kinderen tussen de 9 en 16 jaar. Pesten is een vorm van agressie, waarbij je herhaaldelijk of langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door een of meerdere personen. Op elke school en in elke klas wordt gepest, maar het is niet altijd eenvoudig om pesten te onderscheiden van plagen of ruziemaken. Pesten heeft echter drie duidelijke kenmerken: het gedrag is bedoeld om iemand te kwetsen, het gebeurt herhaaldelijk en over een langere periode en er is een duidelijk machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer. Pesten op school 1e druk is een boek van D. Krowatschek uitgegeven bij Panta Rhei. ISBN 9789076771731 Adequaat optreden tegen pestgedrag. Spelletjes, activiteiten en oefeningen voor het herkennen, signaleren en bestrijden van pestgedrag. Het pesten van kinderen op school komt nog heel veel voor, zowel onder schooltijd als in de vrije tijd. Bij pesten denk je misschien aan kinderen die gepest worden op school of in de buurt. Maar pesten is helaas iets dat je op elke leeftijd kan overkomen. Zo werd Paula* (49) ......