Gratis elektronische bibliotheek

In het spoor van de discipelen - G.F. Jowett

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2004-01-01
BESTANDSGROOTTE: 3,2
ISBN: 9789080803237
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: G.F. Jowett

Het beste pdf boek van In het spoor van de discipelen dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

none

...e eens klonken van de Sinaï. De grote Wetgever schreef Zijn wet in stenen tafelen ... In het Spoor - proefnummer - Theologieportaal ... . Wat in steen staat, blijft. Het benadrukt het eeuwigdurend karakter en de blijvende waarde van Gods heilzame geboden. Aan de hand van de Zondagen 34 tot en met 44 van de ... Jehovah's Woord is levend. Hoofdpunten uit de brieven van Jakobus en van Petrus. BIJNA dertig jaar na Pinksteren 33 G.T. schrijft de discipel Jakobus, een halfbroer van Jezus, een brief aan „de twaalf stammen" van het geestelijke Israël ().Zijn doel is hen aan te sporen sterk in het geloof te zijn en onder beproevingen ... "Discipelen waren jonge mannen" ... .Zijn doel is hen aan te sporen sterk in het geloof te zijn en onder beproevingen van volharding blijk te geven. Nou ik denk hierom, dan zien de mensen met eigen ogen, hoe het geloof werkt, welke rol het speelt in het leven van een discipelen. Dan kunnen ze al vragenderwijs leren. Het evangelie is niet een boodschap die we moeten droppen, het is niet een boodschap die bij woorden alleen moet blijven, maar het moet geleefd worden. Nijsink, Dirk-Jan - Volgen - Twaalf jongeren in het spoor van de Meester. ... Heel gewone mannen uit Israël, door de Heere Jezus gekozen om Zijn discipelen te zijn. Zij volgen Jezus en in drie jaren leren zij van Hem. Dit verandert hun leven en bepaalt hun toekomst. Hun leven staat nu in het teken van twee woorden: Volg Mij! Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. Johannes 20 vers 19 en 20. Het was de opstandingsdag. De Heere Jezus had in de vroege ochtend het graf ... discipelen en de vrouwen? Jezus zoekt hen op. Hij laat hen niet los, maar houdt hen in zijn overwinnende liefde vast. Ze mogen de levende Heer zien en met Hem verdergaan. Dat is nu niet meer onmogelijk. Jezus heeft de weg gebaand, God geeft hun daarvoor de kracht. Leven in het spoor van Jezus is door de opstanding van Gods Zoon mogelijk gemaakt. Stilstaan bij de liefdevolle wijsheid van DK over de weg van de discipel en de vurige aanmoediging van Morya op deze weg. Er zullen verschillende meditaties begeleid worden die gericht zijn op het versmelten met de kwaliteiten eigen aan hun bewustzijn, het licht in hun wezen, de liefde van hun planetair hart en de kracht van hun samenwerking met Shambhala, het goddelijk bewustzijn van de aarde. Jezus van Nazareth verovert de wereld: Na Jezus' dood. Kefah reist door Israël, het hartland van het christendom, waar hij de draad van het verhaal oppakt na Jezus' kruisiging. Eerst probeert hij erachter te komen wat Judas, misschien wel de meest intrigerende apostel, tot diens verraad van Jezus dreef. De opstand van het onderste en zijn drang naar een plaats in het licht, is niets anders dan de wraak op de vernede­ring. Omgekeerd is iedere opstand van het nede­rige een wraakactie. Ons mensenkin­deren rest niets anders dan deze drijfveer te volgen. Zo worden wij discipelen van de wraak. In de wraak verbinden wij ons innig met ons lot....