Gratis elektronische bibliotheek

BELANG VAN COMPETENTIES IN ORGANISATIES DR 1 - Chris van der Heijden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2000-02-24
BESTANDSGROOTTE: 6,63
ISBN: 9789051895841
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Chris van der Heijden

Chris van der Heijden Epub boeken van BELANG VAN COMPETENTIES IN ORGANISATIES DR 1 zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Competenties zijn hot item voor een ieder die werkzaam is in het veld vanonderwijs, opleidingen en human resource management (hrm). Dit boek geeft inzes delen een overzicht van ontwikkelingen in bedrijven enonderwijsinstellingen met betrekking tot en als gevolg vancompetentiedenken.In deel 1 wordt het decor van de arbeidsmarkt_in_beweging geschetst enstilgestaan bij de invloed daarvan op het competentie_denken. Het tweededeel bevat twee artikelen waarin met name stilgestaan wordt bij nieuwecompetenties waaraan de maatschappij en het bedrijfsleven nu en in denabije toekomst behoefte hebben. De delen 3 en 4 gaan in op de samenhangtussen competenties en onderwijs. In deel 3 ligt het accent op de inhoudenvan het onderwijs; in deel 4 staat de leerroute centraal. Het accent indeel 5 ligt op competentiemanagement binnen organisaties. Het gaat hierbijom de afstemming tussen organisationele en individuele competenties en hetvaststellen van voor een beroep benodigde competenties en het organiserenvan het onderwijs om betreffende competenties te ontwikkelen. In deel 6wordt inzichtelijk gemaakt hoe maatschappelijke ontwikkelingen, eenveranderende visie op leren en competentieontwikkeling en de toenemendeeigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun eigen ontwikkeling, deorganisatie van onderwijsland drastisch zal doen veranderen.'Het belang van competenties in organisaties' is het eerste deel in dedriedelige reeks 'Competentiegericht leren en werken'. De andere delenzijn:2Competentiegerichte leeromgevingen3Managen van competenties in organisaties

...kel - Kolkhuis Tanke Samenvatting Beter belonen in organisaties prof ... Informatietechnologie | IT | ICT | De 25 grootste IT trends ... . dr. Henk Thierry. Universiteit / hogeschool. Hogeschool Rotterdam. Vak. Human Resource Management ... De stijl van leiding geven waarin belangen van de organisatie en individuele doelen op elkaar worden afgestemd. ... Het beoordelen van competenties is moeilijk. Overzicht 50 belangrijkste competenties. Hieronder staan 50 generieke competenties die ook wel soft skills of zachte competenties worden genoemd. Voor generieke competenties bestaan geen vakopleidingen maar ze zi ... Competenties van de wendbare organisatie - ManagementSite ... . Voor generieke competenties bestaan geen vakopleidingen maar ze zijn vaak wel erg belangrijk of gewenst. Het grote leerpunt wat betreft organisatie van innovatie is de fase leren in het innovatieproces. Bedrijven leren momenteel te weinig van hun innovatieprocessen en - projecten. Als er gekeken wordt naar HRM valt op dat de koppeling tussen competenties en het ontwikkelingen of werven van competenties vaak los staat van de innovatiestrategie. De 1 Competenties voor de moderne loopbaan en loopbaansucces Marinka Kuijpers In het artikel worden de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek over loopbaancompetenties beschreven. De aanleiding van het onderzoek is de toenemende vraag naar werknemers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaanontwikkeling, binnen de context van employability en de kenniseconomie. 7.1 Een overzicht van de onderzoeksresultaten 126 7.1.1 Over organisaties als biotopen 126 7.1.2 Over de relatie tussen drijfveren en beweegredenen 128 7.1.3 Over de relatie tussen motivatie en het succes van organisaties 128 7.1.4 Over het belang van verhalen 130 7.1.5 Over het bestaan van een prestatie-oriëntatie 132...