Gratis elektronische bibliotheek

Kinderen En Gedragsproblemen - M.F. Delfos

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2000-09-01
BESTANDSGROOTTE: 8,76
ISBN: 9789026516801
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: M.F. Delfos

Het beste pdf boek van Kinderen En Gedragsproblemen dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Kinderen en gedragsproblemenAngst, agressie, depressie en ADHD. Een bio-psychologisch model met richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Aangevuld met psychosomatiekmodel.Martine F. DelfosIn Kinderen en gedragsproblemen presenteert Martine Delfos een biopsychologisch model van gedrag. Gedragsstoornissen als angst, agressie, depressie en ADHD worden uitvoerig door haar belicht. Op inzichtelijke wijze gaat zij in op de vraag of gedrag vanuit aanleg wordt gestuurd, door rijping van het centrale zenuwstelsel wordt bepaald of door omgevingsfactoren. Hoewel deze drie factoren altijd een rol spelen in het totstandkomen van gedrag, is het maken van een onderscheid van wezenlijk belang voor de hulpverlening. Problematiek die in aanleg of door rijping gestuurd wordt, vereist een geheel andere hulpverleningsstrategie dan gedrag dat vooral door omgevingsfactoren in stand wordt gehouden. Het model omvat biologische verschillen tussen mannen en vrouwen en de betekenis daarvan voor de problematiek bij kinderen en jeugdigen.Was in de derde druk het angstmodel uitvoerig beschreven, in deze vierde druk wordt het psychosomatiekmodel gepresenteerd dat de fysieke vertaling is van het angstmodel. Het angstmodel, in deze druk uitgebreid met het verschil in handelen van mannen en vrouwen, biedt inzicht in de wijze waarop angst tot zowel agressie als depressie kan leiden. Hierbij ontstaat een praktisch handvat voor kinderen en volwassenen in hoe zij met angst, agressie en depressie om kunnen gaan. Bovendien wordt een nieuw licht geworpen op ADHD en de rol die hyperactiviteit daarbij speelt. Het psychosomatiekmodel, dat in dit boek voor het eerst wordt gepubliceerd, brengt in één inzichtelijk model de lichamelijke aandoeningen bij elkaar die het gevolg kunnen zijn van een verstoord raken van de hormonale balans door stress.Het boek combineert een wetenschappelijke en theoretische visie met praktische toepasbaarheid in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen.'De schrijfster heeft een zeer geslaagde trilogie geschreven, die ik van harte kan aanbevelen als 'body of knowledge' voor alle studenten in de hogere jaren van sociaal-agogische opleidingen.'(uit een recensie verschenen in SPH)

...et een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele problemen en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB ... Wat is het effect van scheiden op een kind? | Psychogoed ... . De aanbevelingen in deze richtlijn voor jeugdprofessionals dragen bij aan goede aansluiting van een gedragsveranderende interventie op de specifieke kenmerken van jeugd met een lichte verstandelijke beperking. In Kinderen en gedragsproblemen presenteert Martine Delfos een biopsychologisch model van gedrag. Gedragsstoornissen als angst, agressie, depressie en ADHD worden uitvoerig door haar belicht. Op inzichtelijke wijze gaat zij in op ... 3. Kinderen en gedragsproblemen - Martine F. Delfos ... . Gedragsstoornissen als angst, agressie, depressie en ADHD worden uitvoerig door haar belicht. Op inzichtelijke wijze gaat zij in op de vraag of gedrag vanuit aanleg wordt gestuurd, door rijping van het centrale zenuwstelsel wordt bepaald of door omgevingsfactoren. Kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben meer kans op allerlei problemen op het gebied van school, opleiding en werk, op sociaal gebied en rondom risicovol gedrag (criminaliteit), druggebruik, de ontwikkeling van een vijandig wereldbeeld en de ontwikkeling van verschillende psychiatrische aandoeningen (zie de onderbouwing bij deze richtlijn voor een toelichting hierop). Alle kinderen en jongeren zijn wel eens lastig. Ze luisteren slecht, worden gauw boos of komen te laat thuis. Dit is vervelend, maar ook heel normaal. ... Dat uw kind gedragsproblemen heeft, en dat deze problemen maar niet over gaan, kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Deze informatie is gedeeltelijk ontleend aan de richtlijn Ernstige gedragsproblemen en informatie van het Trimbosinstituut. In het kort: wat zijn kenmerken van gedragsproblemen bij jongeren? Alle kinderen en jongeren zijn wel eens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of komen te laat thuis. Dit is vervelend, maar ook heel normaal. Hoogbegaafdheid en gedragsproblemen. Tot ik op een avond op internet las over hoogbegaafdheid en de gedragsproblemen die daar bij horen. De tranen stroomden over mijn wangen, wat herkenbaar. Want wat blijkt, hoogbegaafde kinderen hebben vaak moeite met hun emoties, omdat ze alles berederen. Dit kan leiden tot driftbuien. Gedragsproblemen zijn niet aangeboren, maar worden veroorzaakt door de omstandigheden. Mogelijke oorzaken voor gedragsproblemen zijn een niet-stabiele opvoeding of het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen zoals geweld of seksueel misbruik. Gedragsproblemen kunnen voorkomen bij kinderen en bij volwassenen. Gevolgen voor dagelijks functioneren Factsheet: Sport en bewegen voor mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis (2017) Paralympische sport is volwassen; Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties; Cijfers over sport- en beweegdeelname van kinderen in het speciaal onderwijs: Collard, D.C.M. (2012). In de hulpverlening aan kinderen wordt zelfwaardering vaak in verband gebracht met leer- en gedragsproblemen. De reden is dat hun competentiebehoefte en behoefte aan sociale ondersteuning gefrustreerd is. Wanneer het weer beter gaat met een kind is de zelfwaardering over het algemeen vaak positiever geworden. Kinderen kunnen ook veel zorgen hebben over jou als vader of moeder. Door alle spanningen gaan veel ouders door een lastige periode. Dit merken kinderen en ze maken zich zorgen om hun vader of moeder. Kinderen kunnen daardoor taken van je gaan overnemen of zelfs voor je gaan zorgen. Dan bestaat het risico op parentificatie. KINDEREN EN GEDRAGSPROBLEMEN: UW ROL ALS OUDER. Heeft uw kind gedragsproblemen, dan wordt u als ouder sterk betrokken bij zijn/haar behandeling. U krijgt handvatten aangereikt over hoe u het beste om kan gaan met uw kind. GEDRAGSSTOORNIS EN MEDICATIE. In combinatie met therapie worden soms (tijdelijk) medicijnen voorgeschreven. De masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het onderwijs bereidt je voor om in het onderwijs aan de slag te gaan met kinderen en jongeren met probleemgedrag. Doel is deze leerlingen beter te laten functioneren binnen de schoolcontext door hen passend onderwijs te bieden. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer jonge kinderen ernstige gedragsproblemen vertonen, deze kinderen op oudere leeftijd nog steeds grote gedragsproblemen hebben en ze op allerlei gebied achterstand hebben in hun ontwikkeling. Dit kan uitmonden in delinquent gedrag, leerproblemen, stemmingsproblemen, hyperactiviteit en verslaving. Meer weten: Het is ruim twintig jaar geleden dat Mariëlle Dekker onderzoek deed naar emotion...