Gratis elektronische bibliotheek

Oudedagvoorziening en de winstbepaling - L.P. van den Bosch

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,78
ISBN: 9789031215744
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: L.P. van den Bosch

U kunt het boek Oudedagvoorziening en de winstbepaling downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Hoe bepaalt u de winst van een onderneming, rekening houdend met de oudedagsvoorzieningen van uw werknemers? Gaat het bij de oudedagsvoorziening om pensioenregelingen, VUT, lijfrenten, kapitaalverzekeringen? In dit boek wordt daar aandacht aan besteed. De volgende onderwerpen komen aan de orde:* Algemene aspecten van de winstbepaling* Aspecten van de winstbepaling van PSW en niet-PSW pensioenen* Waardering van geïndexeerde pensioenen* Waardering van niet-juridisch afdwingbaar pensioen* Overige oudedagsvoorzieningenVerschillende voorbeelden geven u een beeld van hoe het er in de praktijk uit gaat zien.

...uitleg van wet- en regelgeving. Met praktische voorbeelden over de gevolgen daarvan ... Winst-en-verliesrekening en balans - Belastingdienst ... . Kluwer, 1997, 82,50 gulden. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 28 december 2004, nr.CPP2004/633M. De onderdelen 2 tot en met 7 betreffen aspecten van het regime onder de Wet IB 2001. Onderdeel 8 gaat in op lijfrenten die zijn bedongen voor de stakingswinst en de oudedagsreserve onder de regeling zoals die luidde ... Vraagbaak voor pensioenen, bevat uitvoerige beschrijving en uitleg van wet- en ... fiscale winstbepaling Archieven - Fiscaal Vanmorgen ... ... Vraagbaak voor pensioenen, bevat uitvoerige beschrijving en uitleg van wet- en regelgeving. Met praktische voorbeelden over de gevolgen daarvan. Kluwer, 1997, 82,50 gulden. Pensioen Paspoort 1997 Eric Frans en Wiebe de Haan. Bedoeld als ondersteuning voor wie de eigen pensioensituatie in kaart wil brengen. De vanaf 1 januari 2017 geldende marktrenteper­centages worden conform artikel 12.3a URLB rekenkundig afgerond op drie cijfers achter de komma. Voor situaties waarin voor de winstbepaling de marktrente moet worden bepaald voor een tijdstip lopende het kalenderjaar is de marktrente gelijk aan het reken­kundig gemiddelde van de U-rendementen over de betreffende maand en de 11 voorafgaande maanden. Afnemingen van de oudedagsreserve hebben een directe impact op de fiscale winstbepaling. Immers, art. 3.70 lid 2 Wet IB 2001 bepaalt dat het bedrag van afnemingen worden ... voet staan met elkaar: de opbouw van de oudedagsvoorziening enerzijds en de financiering van de eigen onderneming anderzijds.77 De kranten staan er de laatste tijd bol van: de pensioenen. Zo werd op dinsdag 1 september naar buiten gebracht dat De Nederlandsche Bank het niet nodig vindt om de pensioenen te verlagen. Goed nieuws na de vele spanningen en onzekerheden. De oudedagsvoorzieningen zijn niet altijd onderdeel geweest van fondsen en de overheid. Waar komen de pensioenen vandaan? De herinvesteringsreserve is een eerste voorbeeld van een fiscale reserve. Hierbij reserveer je een bedrag en verlaag je net als bij andere aftrekposten je fiscale winst. Bij de herinvesteringsreserve doe je dat door de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel te reserveren voor het kopen van weer een bedrijfsmiddel....