Gratis elektronische bibliotheek

Cardiale diagnostiek van pulmonale hypertensie - H.W. Vliegen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,31
ISBN: 9789081415200
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H.W. Vliegen

U kunt het boek Cardiale diagnostiek van pulmonale hypertensie downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Cardiale diagnostiek van pulmonale hypertensie is een boek van H.W. Vliegen

... hypertrofie van de longslagader mediaal en zijn takken, evenals meerdere arterio-veneuze anastomosen ... PPC preoperatief aanvullende diagnostiek - Richtlijn ... ... . De oorzaak en pathogenese van primaire pulmonale hypertensie zijn onbekend. In alle bloedvaten van ons lichaam heerst een bepaalde druk, dus ook in de bloedvaten in de longen. Daar is de gemiddelde druk zo'n 14 millimeter kwik (mm Hg). Als u pulmonale arteriële hypertensie heeft, zijn de vaten in uw longen vernauwd. Dit kan komen door verschillende 'foutjes' in de bekleding van de vaten (bijvoorbeeld spierweefsel ... Diagnostiek secundaire hypertensie - Richtlijn ... ... . Dit kan komen door verschillende 'foutjes' in de bekleding van de vaten (bijvoorbeeld spierweefsel of bindweefsel in de vaten dat zich ... Hypertensie: het opsporen en de diagnostiek. Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2006, nummer 2:54-56. Inhoud. 1. ... In de oude NHG-Standaard volgde een traject van 3 tot 6 maanden om vast te stellen of er sprake was van hypertensie. Dat beleid is drastisch veranderd. Pulmonale Hypertensie 2 Pulmonale Hypertensie Pulmonale hypertensie (PH) is een hoge bloeddruk in de longvaten, gedefinieerd als een verhoogde gemiddelde druk in de arteria pulmonalis van meer dan 25 mmHg in rust, vastgesteld middels katheterisatie van de rechter harthelft (normaalwaarde gemiddeld 12 mmHG). A Vonk Noordegraaf, A Boonstra, TC Konings, KMJ Marques en HJ Bogaard, 'Diagnostiek en behandeling van pulmonale hypertensie'; gepubliceerd in de rubriek 'Stand van zaken' van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 18 oktober 2014;158: A7315. Over Pulmonale hypertensie Pulmonale hypertensie is een gevolg van veel verschillende ziekten. De diagnostiek en behandeling van patiënten met pulmonale hypertensie vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij meerdere medische specialismen een bijdrage moeten leveren. Dit is het geval indien er ofwel een positieve cardiale biopsie is waaruit amyloïdinfiltratie blijkt of een verhoogde linkerventrikel wanddikte >12 mm in afwezigheid van arteriële hypertensie of andere mogelijke oorzaken van linkerventrikel hypertrofie met een positieve niet-cardiale biopsie. Ref:75. Talkshow cardiale amyloïdose: overzicht ... Hypertensieve crisis: ernstige verhoging van de bloeddruk, meestal > 220 mmHg systolisch en/of 120 mmHg diastolisch (stijging ten opzichte van uitgangswaarde meestal belangrijker dan absolute waarde), die gecompliceerd wordt of kan worden door acute of progressieve tekenen van hypertensieve orgaanschade (hersenen, hart, nieren, grote en kleine bloedvaten). Hiermee wordt de ernst van COPD goed weergegeven, evenals de cardiale reserve. Dit is van belang, omdat ook de secundaire gevolgen van COPD, zoals pulmonale hypertensie, hypercapnie en hypoxie direct een stempel drukken op de VO 2 max. Een indirecte maat van de VO 2 max kan de traplooptest zijn. Pulmonale oorzaken van dyspnoe: Luchtweg: hoge luchtwegobstructie (bv. angio-oedeem), perifere luchtwegobstructie (exacerbatie van COPD of astma, constrictieve bronchiolitis, tumor) Vasculair: longembolie, anatomische shunt, pulmonale hypertensie, vasculitis Pulmonale hypertensie wordt gedefinieerd als een gemiddelde arteriële druk ≥ 25 mm Hg tijdens rust of ≥ 35 mm Hg tijdens oefening. Er zijn veel omstandigheden en medicijnen die pulmonale hypertensie veroorzaken (zie Tabel 1). PPH is pulmonale hypertensie in de afwezigheid van dergelijke oorzaken. Diagnostiek van veneuze trombo-embolie (VTE) Diagnostiek na eerste VTE op SEH: ... endocriene stoornissen, cardiale en leverproblemen. Voor beleid zie hoofdstuk ijzerstapeling. Als sprake is van thalassemie intermedia/major of HbH ... Bij post-capillaire pulmonale hypertensie ligt de nadruk op het verbeteren van de linker ventrikelfunctie. Oorzaken: Pulmonale hypertensie en laag zuurstofgehalte in bloed Pulmonale hypertensie Een hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen is gekend als pulmonale hypertensie. Dit is de meest voorkomende oorzaak van cor pulmonale. Bij patiënten met pulmonale hypertensie leiden veranderingen in de kleine bloedvaten in de longen tot een verhoogde ... De behandeling van pulmonale hypertensie is erop gericht om het hart zo veel mogelijk te ontlasten. Daarmee kan de pompfunctie van het hart verbeteren, worden de klachten van patiënten zoveel mogelijk verlicht en wordt de kwaliteit van leven verbeterd. Genezen van PH kan alleen bij een kleine groep patiënten met CTEPH (groep 4). Pulmonale hypertensie betekent letterlijk een hoge bloeddruk in de longvaten. Normaal is de bovendruk in de longvaten 20 mm Hg, de onderdruk 10 mm Hg en de gemiddelde druk ongeveer 15 mm Hg. Wanneer de gemiddelde druk in de longen boven de 25 mm Hg druk komt dan spreken we van pulmonale hypertensie. Asthma cardiale is de benaming voor de ernstige en vaak beangstigende kortademigheid, die optreedt vanwege...