Gratis elektronische bibliotheek

Belastingrecht - A.W. Verschut

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,69
ISBN: 9789089746498
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.W. Verschut

U kunt het boek Belastingrecht downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Belastingrecht bronnenboek is een inleiding in het Nederlandse belastingrecht, toegespitst op juridische opleidingen in het mbo. Na een inleidend hoofdstuk met begripsbepalingen worden aan de hand van de belangrijkste heffingswetten de belangrijkste belastingsoorten behandeld: de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Daarna komt een aantal lokale belastingen aan de orde en verder de erfbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. Ten slotte is ook aandacht besteed aan het formele belastingrecht, waaronder het stelsel van rechtsbescherming.De tekst is zo geschreven dat de cursist de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan bestuderen. Een duidelijke hoofdstukstructuur met doelstellingen, een casus, een inleiding en aan het eind een samenvatting en een verklarende woordenlijst gidsen de cursisten door de stof. Voorbeelden uit het leven van alledag brengen de leerstof zo dicht mogelijk bij de praktijk. Met behulp van veel vragen en opdrachten aan het einde van ieder hoofdstuk kan de cursist vaststellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst.Er is veel aandacht besteed aan toegankelijk taalgebruik en voorbeelden uit het leven van alledag, zodat de tamelijk abstracte en complexe stof van het belastingrecht zoveel mogelijk gaat leven voor de gebruikers van het boek.Op de website www.belastingrecht.boom.nl is oefenmateriaal te vinden, onder meer diverse aangiftecases (inkomstenbelasting en omzetbelasting) en een groot aantal meerkeuzevragen.

...astingrecht A helemaal compleet voor toets ... Belastingdienst Nederland ... . Universiteit / hogeschool. Hogeschool van Utrecht. Vak. Belastingrecht A / Management & Organisatie (MEBE-BELRAMO-13) Titel van het boek Belastingrecht voor Bachelors en Masters; Auteur. Aarts G ... Belastingrecht Bachelors Masters 2019-2020 (Paperback). Dit opgavenboek maakt deel uit van de studiemethode Belastingrecht voor Bachelors en Masters.... Belastingrecht / Fiscaal recht. Ons team van fiscalisten is op de hoogte ... Fiscaal recht - Wikipedia ... . Ons team van fiscalisten is op de hoogte van alle aspecten van het Nederlandse belastingrecht die van belang zijn voor ondernemingen en hun aandeelhouders, overheden en vermogende particulieren. Met deze kennis kunnen wij u helpen met onder andere: Belastingrecht Belastingadvies en fiscale procedures voor ondernemers en particulieren In alle fases van het ondernemerschap - bij de start, uitbreiding, beëindiging, samenwerking met anderen of overname, - spelen fiscale vraagstukken een belangrijke rol. Belastingrecht (Paperback). Belastingrecht 01e druk is een boek uitgegeven bij Edu'Actief. ISBN 9789037244786 Bezig met RGBFI00010 Belastingrecht 1 aan de Rijksuniversiteit Groningen? Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Het belastingrecht is een speciaal onderdeel van het bestuursrecht. Er gelden ook speciale procedures voor. Bereikbaarheid en openingstijden griffie. De griffie van het team belastingrecht is bereikbaar: • telefonisch op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur -17.00 uur onder nummer 088- 3611837 Het belastingrecht wordt vanuit een aantal thema's benaderd. Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: U heeft inzicht in de plaats van het belastingrecht binnen de maatschappij en binnen het Nederlandse rechtsstelsel. U heeft kennis van de structuur van het Nederlandse belastingstelsel. Op Springest vind je 58 belastingrecht opleidingen, trainingen & cursussen. Lees ervaringen van deelnemers, vraag info aan of schrijf je direct in! Startpunt voor belastingen, toeslagen en douanezaken. Lees meteen wanneer wij uw toeslag of voorlopige aanslag uitbetalen, kijk hoe u uw rekeningnummer doorgeeft, of vind snel uw onderwerp in het menu of bij de belangrijke thema's. Formeel belastingrecht. Dit artikel gaat in op de formele aspecten van het belastingrecht, zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awr) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr). Dit vakgebied wordt ook wel formeel belastingrecht genoemd. In dit programma verdiep je je in het Nederlandse belastingrecht. Je ontwikkelt elementaire kennis van het belastingstelsel en verschillende vormen van belasting die ook bij organisaties van toepassing zijn. Denk hierbij aan loonbelasting, omzetbelasting en heffingen. Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Voor Bachelors en Masters. Login. Menu Inleiding belastingrecht. We bespreken de verschillende overheidsheffingen en de plaats van het belastingrecht in het algemene rechtssysteem. Ook komen de bronnen van het belastingrecht en het onderscheid van belastingwetten in algemene wetten en heffingswetten aan de orde. Het belastingrecht is voortdurend in beweging. Dankzij deze uitgave raakt u vertrouwd met de laatste hoofdzaken binnen het Nederlands belastingrecht. U krijgt voldoende kennis over het belastingrecht om een goed beeld te vormen van het vakgebied. Daarmee kunt u eenvoudige fiscale vraagstukken goed oplossen. Belastingregeling voor het Koninkrijk Rijkswet van 28 oktober 1964, houdende Belastingregeling voor het Koninkrijk Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Regerin De wetgeving op het terrein van het belastingrecht wordt doorgaans als ingewikkeld en onoverzichtelijk ervaren. Om tot de kern daarvan door te dringen, is deze handzame compilatie van de belangrijkste wetten same...