Gratis elektronische bibliotheek

Omgaan Met De Psychotische Patient - Sonia

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2000
BESTANDSGROOTTE: 6,52
ISBN: 9789075343014
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Sonia

Veel plezier met het gratis lezen van Omgaan Met De Psychotische Patient Sonia epub boeken

Omschrijving:

Het is geen alledaags boek, dit kleine boekje van de Nederlandse Sonia, die zich presenteert als mystica van de nieuwe mystiek. Haar visie op psychose, die zij hierin beschrijft, is volgens haar afkomstig uit de hogere sferen zelf en behoort tot de grotere alomvattende nieuwe mystiek van het aquariustijdperk waar wij nu langzaam in terecht zijn gekomen. De oude visie van het vissentijdperk had geen heelwijze voor psychose, behalve het dempen met medicijnen. Het nieuwe tijdperk heeft dat wel.Ik had wat moeite om haar mystieke taal te lezen hier en daar, maar ik zal toch proberen de kern samen te vatten, omdat er mijns inziens wel opzienbarende dingen instaan. Sonia noemt meerdere oorzaken voor psychose, maar als ik ze enigszins samenvat hebben ze alle te maken met een ontkenning van het leven zelf, als ziel in de materie, in een lichaam, in contact met een hoger Zelf, of het Goddelijke:-De eerst mogelijke trauma's legt zij al vóór het begin van de conceptie. Als mens worden wij uitgezonden om naar de materie te gaan. Wanneer we dit ervaren als een weggestuurd worden, ontstaat hier al een trauma en bron voor oerangsten.-De verregaande verdichting die er plaatsvindt van kosmisch mens naar aardemens bij het op aarde komen kan ook trauma veroorzaken dat tot psychose leidt. Een bewustzijn dat wij allen in essentie kosmisch mens zijn kan hierbij helpen.-De ontkenning van het hogere Zelf of de ontkenning van de lichtweg als oorzaak van psychose. Men wil zich identificeren met de persoonlijkheid en wil de heelheid van het leven en de kosmische taak niet aangaan.-De ontkenning van het leven in dualiteit. Eeuwen van christendom hebben ons schuldgevoel en gevoel van zondig-zijn ingepeperd. Het is moeilijk onze schaduwzijde te accepteren, terwijl het leven in dualiteit inhoudt dat we beiden, goed en kwaad in ons dragen.-De ontkenning van het eigen leven. Het gevoel: ik had nooit geboren mogen worden.-De ontkenning dat wij in ons diepste zelf God gelijk zijn. Identificatie met alleen ons lagere zelf. Dit kan een weerslag zijn van oertrauma's voor de conceptie, of trauma's uit vorige levens.-Psychose als vlucht voor het vele aardse lijden. Veel lijden in het leven was vooral een kenmerk van het vissentijdperk. In het nieuwe tijdperk wordt vreugde, licht, liefde en heelheid het kenmerk en komt er een oplossing voor het lijden.Vervolgens gaat Sonia in op wat een psychose met je doet: de desintegratie van de persoonlijkheid en een splijting van het aura, er ontstaan zwakke plekken en gaten in de aura. Dit maakt het extra moeilijk voor mensen met een aanleg tot psychose om bij hun eigen bron te komen en de kosmische impuls voor hun leven te voelen. Psychofarmaca wijst Sonia niet direkt af: ze zijn namelijk prikkelremmend en helpen dus om bij jezelf te blijven. Pas als het lichtwezen van de mens geheeld is en men zijn eigen proces begrepen heeft, kan met de afbouw begonnen worden. Manie associeert Sonia met een diepe zelfafwijzing en afwijzing van het leven, en een terugverlangen naar de Bron waaruit wij voortkomen. In een manie trekt de mens zich terug in zijn hogere zelf en negeert het lagere zelf. Dat geeft vrolijkheid en ontremming.Hierna zakt men met een schok terug in het lagere zelf en voelt zich opgeslokt door de materie. Het contact met het hogere zelf en de kosmische impuls verdwijnt, depressie ontstaat. Evenwicht vinden tussen het lagere zelf en het hogere zelf is dus een opgave voor iemand met manisch depressiviteit. Ook een spiritueel ontwaken kan tot psychose leiden - wanneer de mens het spirituele zoekt en vindt, maar tegelijk nog lijdt onder zelfafwijzing. Liefde is voor Sonia de belangrijkste behandelwijze: bij iemand zijn in de situatie die hij zelf gekozen heeft en die situatie delen. Een werkelijke arm om iemand heen.Het kosmisch bewustzijn komt in ons allemaal nu, waar dat 2000 jaar geleden in Jesus Christus was. Verloren zielen keren terug op aarde, nu wij sinds '93 een sprong in bewustzijn hebben gemaakt. Die transformatie zal ook mensen met psychosen helpen.Sonia biedt een dertiental meditaties/visualisaties waarmee iemand zou kunnen werken samen met een psychose-patiënt. Hij zal als het ware, onder liefdevolle begeleiding, even terug moeten keren in de Bron om nu opnieuw de keuze te maken voor het leven, er nu helemaal ja op te zeggen en zijn kosmische taak op aarde te aanvaarden. Overgave aan die kosmische taak en het proces daarnaartoe door de patiënt is heel belangrijk.Sonia geeft verder een beschrijving van een heling van het lichtwezen, en afsluiting van het aura, eveneens via visualisaties.Transformatie zal de psychotische patiënt uiteindelijk helpen, wanneer oude trauma's doorleefd zijn en hij gaat ervaren dat hij zijn lot in eigen handen kan nemen. Transformatie leidt tot de indaling van lichtwezens in ons wezen, in totaal dertien. Wanneer dit gebeurd is, zullen we het dertienvoudig bewustzijn bereikt hebben van de kosmische mens in het aquariustijdperk. Dan ontstaat er heelheid en kan er geen psychose meer ontstaan.

...ënten. 7. Omgaan met reacties uit de omgeving 8 ... 'Psychiatrisch patiënt op je afdeling? Denk aan rust en ... ... . Zorg ook voor jezelf! 1. Creëer zo veel mogelijk rust. De persoon in crisis ervaart vaak erg veel angst en heeft moeite anderen te vertrouwen. Probeer zelf zoveel mogelijk rust en veiligheid uit te stralen, zowel verbaal als non-verbaal. Omgaan met de psychotische patiënt. Dit boek geeft de Aquariusvisie op psychose en de psychotische mens. Deze visie is op het Aquariusmensbeeld gebaseerd, waardoor patiënt/cliënt en de stoornis holistisch benaderd worden. De benaderwijze, de behandelwijze en het struc ... PDF DE PSYCHIATRISCHE PATIENT - Belgium ... . De benaderwijze, de behandelwijze en het structureren van zijn geneesplan vanuit het nieuwe mensbeeld is in dit boek ... 9.8 Omgaan met psychiatrische patiênten 9.16 9.9 Gedwongen opname 9.16 DE PSYCHIATRISCHE PATIENT & PSYCHOLOGISCHE STRESS IN DE DGH 9. 9.2 De psychiatrische patiënt hoofdstuk 9 9.9.1Wetgeving 9.16 9.9.2 Wanneer kan men overgaan tot een GO 9.17 9.9.3Procedures 9.17 9.9.3.1 ... Workshop: Omgaan met onbegrepen gedrag. Steeds meer mensen met psychiatrische problemen in de wijk, dat betekent ook steeds vaker 'moeilijke cliënten'. Welke ervaringen hebben wijkteams met deze groep? En hoe kun je er in je werk het beste mee omgaan? Twee HAN-studenten hbo-v deden er een afstudeeronderzoek naar. Als je een partner of ouder hebt die psychisch ziek is De partner of het kind van een psychisch zieke, heeft het niet bepaald gemakkelijk. Vaak staat het leven van zo iemand volledig in het teken van de psychisch zieke. Ongeveer 8 procent van de volwassen algemene bevolking heeft wel eens psychotische ervaringen gehad, bij 4 procent gaat het om psychotische symptomen in combinatie met subjectief lijden en behoefte aan hulp, 2 tot 3 procent voldoet ooit in het leven aan de criteria voor een psychotische stoornis en 0,6-0,7% krijgt ooit de diagnose schizofrenie. Omgaan met de psychotische patient: Auteur(s) Sonia: Taal: Nederlands: Pagina's: 69: Productvorm: Paperback: Publicatiedatum: 1993: Zie ook. Effectief omgaan met conflicten € 13,15. Omgaan met stress € 5,45. De Engelse patient € 9,85. De patiente van dokter Talbot € 4,85. The English Patient € 9,85. De patiente van dokter Talbot ea. Omgaan met de psychotische patiënt; Omgaan met de psychotische patiënt. Sonia Bos Contact auteur. Koop dit boek! paperback/ gebrocheerd: € 8,95 ISBN: 978-90-75343-01-4, geïllustreerd, 95 blz., april 2018 Formaat: 21,0 (h) x 15,0 (b) x 0,8 (d) cm. Gewicht: 164 gram ... Als je familielid in aanraking komt met politie en justitie, probeer dan de betrokken mensen te informeren over de schizofrenie. Omgaan met een opname Opname is begin van het herstel De mee...