Gratis elektronische bibliotheek

Euthanasie en pastoraat - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,55
ISBN: 9789023925422
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Veel plezier met het gratis lezen van Euthanasie en pastoraat none epub boeken

Omschrijving:

none

...) Euthanasie en Pastoraat, zo'n vijftien jaar verder, betekent in dit opzicht geen breuk ... Ik denk aan euthanasie | Thuisarts ... . De Gereformeerde Kerken (maar het rapport werd mede vanuit de NH-kerk gedragen) kozen opnieuw voor een pastorale handreiking, die meer dan de vorige die kwalificatie ook verdiende. De bisschoppen hebben zich in hun vergadering van 6 september jongstleden gebogen over de discussie die is ontstaan naar aanleiding van de weigering van een kerkelijke uitvaart aan een parochiaan. Deze had besloten zijn leven door euthanasie te laten beëindigen. De bisschoppen wijz ... Euthanasie en pastoraat - De Waarheidsvriend ... . Deze had besloten zijn leven door euthanasie te laten beëindigen. De bisschoppen wijzen op de door hen in 2005 opgestelde nota 'Pastoraat rond het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding'. Euthanasie en pastoraat uit 1988,2 overheerst het geluid dat euthanasie soms 'mag': "We zijn van mening dat de beslissing het eigen leven te (laten) beëindigen onder bepaalde voorwaarden in het licht van het geloof niet onverantwoord behoeft te zijn".3 De verklaring van de SoW-kerken eind 1999 In de kerkelijke discussies (vgl. het synodale rapport 'Euthanasie en pastoraat' van 1988) wordt menigmaal gewezen op het feit dat wij protestanten arm zijn aan ritueel voor deze levensfase. Ik heb de indruk dat onze protestantse Bijbeluitlegging te achteloos is omgegaan met de tekst uit Jacobus over de ziekenzalving, die in de rooms-katholieke kerk het Heilig Oliesel heet. Levenseinde en euthanasie. Vraag en antwoord. Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan? Hoe schrijf ik een wilsverklaring? Meer vragen en antwoorden; Uitgelicht. Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek (publieksversie) Pastoraat en het levenseinde . Dit boekje 'Van betekenis tot het einde: Pastoraat en het levenseinde' is in de eerste plaats geschreven voor pastorale verzorgers zoals predikanten, studenten, pastoraal werkers en geestelijke verzorgers (in zorginstellingen). Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden kunt u de arts vragen uw leven te beëindigen. Dit heet euthanasie. U praat uitgebreid met uw arts over waarom u om euthanasie vraagt. U kunt daarnaast ook nog op papier zetten waarom u om euthanasie vraagt. Er komt een speciale arts (SCEN-arts) bij u op bezoek om te praten over uw verzoek. DEN BOSCH - De verklaring van de Nederlandse bisschoppen over het pastoraat bij euthanasie botst met de Nederlandse wetgeving over vrijwillige levensbeëindiging. Iemand die 'overmand door emoties, angst en stress' heeft besloten tot euthanasie, kan volgens de bisschoppen toch een kerkelijke uitvaart krijgen. Een gewenste dood : euthanasie en zelfbeschikking als moreel en godsdienstig probleem - H.M. Kuitert (2e druk) € 1,95 incl. BTW Lees meer over de euthanasiewet en de geschiedenis ervan De euthanasiepraktijk. Euthanasie wordt in de meeste gevallen verleend aan mensen met kanker in hun stervensfase. Verder gaat het vooral om mensen met chronische ziekten en met hart- en vaataandoeningen. In Nederland wordt ongeveer zesduizend keer per jaar euthanasie verleend. Met beroep op de leer worden mensen alleen gelaten. De auteur is predikant en mede-schrijver van de rapporten Euthanasie en pastoraat en Suïcide en pastoraat van de trio-synode. Deze had besloten zijn leven door euthanasie te laten beëindigen. De bisschoppen wijzen op de door hen in 2005 opgestelde nota ' Nederland Pastoraat rond het verzoek om euthanasie of hulp bij suïcide. Een handreiking voor studie en bezinning. fragment (1 oktober 2005) '. In deze nota worden twee aparte situaties uiteengezet. Auteur: ds. H.G. Koekoek ISBN10: ISBN13: 9070700379 9789070700379 Uitgever: Stg. Het Licht des Levens, 2004 Uitgave: Gebrocheerd, 56 blz. Conditie: Zo goed als NIEUW En dat het daarbij gaat om uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Geen behandelend arts zal euthanasie verlenen als het verzoek alleen is ingegeven door angst, stress of emotie. Verklaring Nederlandse bisschoppen inzake het pastoraat rond euthanasie en suïcide Utrecht - 7 september 2011 - De bisschoppen hebben zich in hun vergadering van 6 september jongstleden gebogen over de discussie die is ontstaan naar aanleiding van de weigering van een kerkelijke uitvaart aan een parochiaan. Deze had besloten zijn leven door euthanasie te laten beëindigen. werkgroep Pastoraat in de Gezondheidszorg (PGZ): dr. Theo Boer (eindredactie) dr. Aart Hoogerwerf, arts drs. Wim Golsteijn, arts prof. dr. Jaap Rebel en mw. Ploni Robbers-van Berkel Utrecht, oktober 2006 _____ 1 Protestantse Kerk in Nederland, Euthanasie en Pastoraat, Den Haag, Boekencentrum 1988 (heruitgave 1998). Pastorale cursus 1e druk is een boek van Aad van der ...