Gratis elektronische bibliotheek

Schepping of evolutie? - G. Zunneberg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2006
BESTANDSGROOTTE: 9,22
ISBN: 9789060382950
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: G. Zunneberg

Alle G. Zunneberg boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Dit boek is niet bedoeld om in bijzonderheden de achter-gronden van het scheppingsverhaal te ontrafelen. Wel wil het begrip wekken voor het feit dat er veel meer achter zit dan je bij de gangbare maar oppervlakkige beschouwing zou denken. Als je over schepping of evolutie wilt discussi n moet je eerst zorgen dat je weet waarover je het in essentie hebt. Vervolgens kun je er desgewenst een standpunt over innemen. Wat in de kretologie tussen theologen onderling alsook tussen hen en politici steeds weer gebeurt is juist het omgekeerde.Helaas leidt dit tot niets anders dan zinloze tijdverspilling. De tegenstelling die men suggereert tussen scheppingsverhaal en evolutie best eenvoudigweg niet. Het bijbelse scheppingsverhaal is een zeer sterk geconcetreerde samenvatting van een evolutieproces. De opstellers van het boek Genesis hadden een uiterst duidelijk beeld van dat proces, met name ook naar aard en omvang van de in 'dagen' gesymboliseerde evolutieperioden. Die opstellers waren esoterici: ingewijden die door aanleg en intensieve scholing met hun bewustzijn konden doordringen tot in kosmische ontwikkelingen en wetmatigheden. Zij onderscheidden daarin perioden die elk een eigen karakter en betekenis hebben voor de ontwikkeling van de mensheid.Bij uitgeverij Christofoor verschenen van Gerrit Zunneberg eerder de boekenRe arneren - hoe gaat dat eigenlijk? en Het ongekende kerstkind - een ander licht op Christus.

...r en dr. H. Degens de weten­schappelijke aspecten van de discussie 'schepping of evolutie' aan de orde ... Schepping of evolutie? - Kloptdatwel? ... . Schepping of evolutie? - Rede tegenover godsdienst? De populaire media schildert het debat over schepping en evolutie vaak af als een debat tussen wetenschap en godsdienst. Het idee van een bijzondere schepping zou godsdienstig zijn, terwijl alleen de evolutieleer wetenschappelijk zou zijn. Het concept schepping gaat vooraf aan het concept evolutie. Het is van een andere orde. Daarom dat schepping en evolutie geen tegenstellingen kunnen zijn. Schepp ... Schepping of Evolutie, religie versus wetenschap ... ... . Het is van een andere orde. Daarom dat schepping en evolutie geen tegenstellingen kunnen zijn. Schepping zegt dat God de wereld en alles wat bestaat geschapen heeft. De schepping is ontstaan uit Gods wil: alle wezens zijn door God geschapen. Wetenschap en geloof. Letterlijk. In deze laatste aflevering bekijken we de bijbel door een wetenschappelijke bril! De versie van de feiten zoals ze in de bijbel beschreven staat. Merkwaardig. Hoewel de wetenschap er alles aan doet het bestaan van God te ontkennen, blijken nieuwe wetenschappelijke inzichten het Bijbelse verslag van het ontstaan en de evolutie van het universum op ... Schepping versus Evolutie is een vraagstuk waar ieder mens op een bepaald moment mee geconfronteerd wordt. Tegenwoordig wordt ons al vanaf de basisschool geleerd dat de Evolutietheorie het ontstaan van de mens verklaart en dat idee onthouden we totdat we met andere ideeën in aanraking komen… Hoeveel evolutie past er in de schepping? Prof. dr. G. van den Brink en prof. dr. M. J. Paul zijn het daarover niet eens. In een constructief tweegesprek gaan de hoogleraren de moeilijke ... Schepping of evolutie? Die vraag krijgen veel christenen naar hun hoofd geslingerd. De drie christelijke schrijvers van het boek 'Oer' zeggen dat deze twee visies prima door een deur kunnen. Vanuit het perspectief van Proton, een minuscuul deeltje, kijk je mee naar het waanzinnige ontstaan van tijd, ruimte en natuur. 2 Schepping of Evolutie Schepping: God is er altijd geweest en heeft alles gemaakt Evolutie: Alles wat er is, is ontwikkeld van het ene stadium naar het andere stadium Intelligent Design: Het wetenschappelijk waarnemen van de natuur brengt de conclusie dat er een intelligent ontwerp achter zit. Schepping of Evolutie Christendom is en moet totaal zijn toegewijd aan de schepping zoals die ... In de jaren '50 werd de discussie over evolutie of evolutie minder gevoerd. Toch zullen er in die tijd veel mensen op de catechisatie de vraag hebben gesteld waar Kaïn toch zijn vrouw vandaan haalde, of zich verbaasden over het merkwaardige verhaal uit hoofdstuk 5, waarin wordt verteld dat de zonen Gods zich vermengden met de mensen op aarde. Schepping of Evolutie. Posted by admin | | dinsdag 6 januari 2009 3:39 pm . Artikel in pdf : klik hier ... Schepping of evolutie - Rede tegenover godsdienst Het debat over schepping en evolutie wordt door de populaire media vaak afgeschilderd als een debat tussen wetenschap en godsdienst. De bijzondere schepping zou een godsdienstig idee zijn, terwijl alleen de evolutieleer als "echte" wetenschap mag worden beschouwd. - De schepping duurde 6 dagen en de evolutie duurt miljoenen jaren. - De schepping kun je in de Bijbel vinden, de evolutietheorie kun je lezen in het boek van Charles Darwin. - Het scheppingsverhaal is gemakkelijker te begrijpen als de evolutietheorie. Het leven - evolutie of schepping? Het antwoord op de vraag waar het leven vandaan komt, blijkt onbegrijpelijk ingewikkeld te zijn. "Het probleem van de biologie is een eenvoudig begin te vinden", zeggen de astronomen Fred Hoyle en Chandra Wickramasinghe. Schepping, evolutie en het karakter van God Het karakter van God blijft onderbelicht in de discussie schepping-of-evolutie . Posted 28 oktober 2016 by Frans Gunnink under Biologie, onderwijs, opvoeding, Theologie. Wie de discussie over schepping en evolutie volgt, ziet verschillende argumenten langskomen. De een ... Het tweede boek heet Oorspronkelijk: Overwegingen bij schepping en evolutie (uitg. De Banier, Apeldoorn) en is geschreven door prof. dr. Mart Jan Paul (1955), hoogleraar aan de ETF te Leuven. Hij gaat uit van de volle historiciteit van Genesis 1-3 en wil er niets van weten dat deze hoofdstukken gelezen zouden moeten worden door de bril van de evolutieleer....