Gratis elektronische bibliotheek

Openbaring - K.H. Kroon

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,51
ISBN: 9789024263295
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: K.H. Kroon

U kunt het boek Openbaring downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De prediker-exegeet Kroon (1904) gaat er in dit boek vanuit, dat de Openbaring van Johannes niet zozeer is bedoeld om voorgelezen te worden in de reguliere samenkomst van de gemeente en daar dus gehoord te worden, maar veeleer als geheime lectuur, juist waar de gemeente bijna niet of zelfs helemaal niet meer kan en mag samenkomen. We hebben hier te doen met een tractaat, een pamflet van een schrijver die is verbannen naar een strafkolonie, Patmos, een eenzaam eiland voor de Klein-Aziatische kust. Kennelijk is hij nog wel in de gelegenheid zijn medebroeders een brief te doen toekomen. Het is aannemelijk dat dit langs een illegale weg gebeurde.Kroon geeft een uitermate praktische bijbeluitleg van dit mysterieuze laatste bijbelboek. Hij legt de teksten uit met het oog op de gemeente en haar roeping in deze tijd.Deze oorspronkelijk in twee delen verschenen verklaring verschijnt nu in één band.

... bijbehorende synoniemen: openbaring (zn): afspiegeling ... 26. Openbaring 14:1-7- nog eens: de 144.000 - GoedBericht ... ... 11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. 13 13:13 Mat. 24:24 Marc. 13:22 Het verrichtte indrukwekkende tekenen ... De Gri ... Synoniemen van openbaring; ander woord voor openbaring ... ... . 13:22 Het verrichtte indrukwekkende tekenen ... De Griekse naam van het Bijbelboek Openbaring is Apokalupsis (apocalyps) en betekent „Onthulling".Die naam geeft de betekenis van Openbaring weer: het boek onthult dingen die verborgen waren en vertelt over gebeurtenissen die zouden plaatsvinden lang nadat het boek werd geschreven. Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Openbaring 1. Wat is dit voor boek? Dit nogal vreemde boek is geschreven door Johannes, één van Jezus' leerlingen. Hij is dezelfde Johannes die het evangelie van JOHANNES heeft geschreven en de drie brieven. Het woord 'openbaren' betekent: bekend maken. Openbaring 1 Openbaring 1. BGT 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Bijbel in Gewone Taal (BGT) 1 Begin van het boek Waar gaat dit boek over? 1 1-2 In dit boek staat wat er binnenkort gaat gebeuren. God heeft zijn plannen aan Jezus Christus verteld, zodat Jezus ze aan de christenen bekend kon maken. 1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. 2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.. 3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden ... Openbaring is een gloedvolle schildering van Jezus Christus als de grote Overwinnaar. Het boek begint met de sleutelwoorden: "Openbaring van Jezus Christus." Hierin wordt de Here Jezus geopenbaard. Bestudeer in dit boek wat gezegd wordt over Jezus Christus, en er gaat een wereld voor je open. Het boek staat vol over Hem. 1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. 2 Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Openbarin...