Gratis elektronische bibliotheek

Samenwerkingsstrategieen bij de aanpak van verzuim - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2002-01-01
BESTANDSGROOTTE: 4,59
ISBN: 9789031336456
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U kunt het boek Samenwerkingsstrategieen bij de aanpak van verzuim downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Door de privatisering van de Ziektewet en maatregelen om het beroep op de WAO terug te dringen zijn organisaties direct verantwoordelijk voor verzuimpreventie en een actieve begeleiding van zieke medewerkers. Om verzuim te voorkomen en zieke medewerkers te begeleiden naar werkhervatting en bij reïntegratie kunnen bedrijven een beroep doen op deskundigen op het gebied van arbeid, gezondheid en welzijn. Ze zijn verplicht zich aan te sluiten bij een Arbo-dienst. Reïntegratiebedrijven, organisaties voor bedrijfsmaatschappelijk werk en psychologenbureaus bieden daarnaast hun diensten aan ter ondersteuning van het verzuimbeleid en de uitvoering van de begeleiding. Hierbij is een goede samenwerking essentieel. Steeds opnieuw moet gezocht worden hoe samen te werken. Deskundigen hebben eigen professionele opvattingen en specialisaties. Zij zijn doorgaans gericht op de inhoudelijke kanten van hun vak en de waarden die daarbij centraal staan.

... van de verplichting om loon door te betalen en hoe het verder moet met hun werkzaamheden ... Wat u wel en niet mag vragen/registreren bij ziekmelding ... ... . De meest zwaarwegende verplichting voor jou als werkgever bij ziekteverzuim is de verplichting om gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen aan je werknemer. Indien 70% van het loon betekent dat dit bedrag onder het minimumloon uitkomt, moet je het minimumloon betalen. Voor een effectieve aanpak van frequent kortdurend ziekteverzuim is het voorwaarde om eerst de oorzaak te achterhalen. ... Controleer - Als een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer onterecht verz ... Terugdringen verzuim start bij aanpak 'verborgen' verzuim ... ... . ... Controleer - Als een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer onterecht verzuimt, dan kan de werkgever, ... Hij kan ook een spoedcontrole aanvragen bij de arbodienst hoewel steeds meer arbodiensten dit middel schuwen. De aanpak van ArboNed. De belangrijkste oorzaken van langdurend verzuim. Bij langdurend verzuim bestaat de top drie verzuimklachten uit psychische klachten, klachten aan het bewegingsapparaat en ouderdomsklachten. 1. Psychische klachten. Ruim een derde van het langdurend verzuim binnen het mkb heeft een psychische achtergrond. Dat aandeel ... De vraag waarom sommige bedrijven meer innovatief zijn dan anderen, heeft daarom, zowel in de wetenschap als in de praktijk, veel aandacht gekregen. Samenwerking tussen organisaties wordt gezien als een van de variabelen die product-, proces-, organisatie- en marktinnovatie van bedrijven kan verhogen. Reden van verzuim De echte reden van het verzuim kan achterhaald worden doordat de werkgever een frequent verzuimgesprek inplant. Als de oorzaak is achterhaald, weten de werknemer en werkgever wat er moet gebeuren. Misschien kan een kleine aanpassing in het werk of de arbeidsomstandigheden voorkomen dat de werknemer zich opnieuw ziek meldt. Veel onnodig verzuim is te voorkomen door vooraf energie te steken in hoe je het beste verzuim aanpakt: preventie. Zorg er dus voor dat er geen brand uitbreekt. U kunt kiezen uit verschillende instrumenten en hulpmiddelen bij de aanpak van ziekteverzuim. Een beschrijving van de verschillende wettelijke maatregelen bij verzuim vindt u ook in de wettekst van de Leerplichtwet 1969. MAS Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt daarbij. Verloop van het verzuim ____(peildatum, arbeidsongeschiktheid percentage) 1. Einddoel Plan van Aanpak. In dit onderdeel omschrijven de werkgever en werknemer wat het einddoel is van het plan van aanpak. Dit wordt gedaan aan de hand van het advies dat de bedrijfsarts geeft tijdens het spreekuur bij de arts. WerkAttent Voor een glasheldere aanpak van verzuim René Steuer, 43 jaar, algemeen directeur/eigenaar Appoint Professionals/ Competence Factory. Wij leveren mensen en trainingen op internetgebied. We hebben Schrik niet, we pakken even terug op een brief van 30 maart 2016 en gaan dan, jawel, volledig de mist in met leidinggevenden die een cruciale rol spelen bij de aanpak van het verzuim! In de opleiding voor nieuwe leidinggevenden wordt daarom in een verzuimmodule expliciet aandacht besteed aan de rol van leidinggevenden als het gaat om hun rol bij het voorkomen van en begeleiden bij verzuim....