Gratis elektronische bibliotheek

Had de mensch met één vrou niet connen leven ... - Bose

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 7,68
ISBN: 9789060113776
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Bose

Veel plezier met het gratis lezen van Had de mensch met één vrou niet connen leven ... Bose epub boeken

Omschrijving:

1985

.... Non-Fictie Het leven van Constantijn Huygens (1596-1687) met nadruk op de vrouwen die hierin een rol speelden ... Samuel Costers (1579-1665) Boere-klvcht ... . Non-Fictie Engels, Nederlands...J.H. Böse 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' prostitutie in de... (17e eeuw) (Barg.) een bordeel houden. Duif in de betekenis van `lichtekooi' dateert van de vroege 18de eeuw. Duifhuis was toen ook een benaming voor `bordeel'. Het WNT citeert bij de uitdrukking een kluchtspel uit 1715, 't Koffyhuis van W. van der Hoeven: `De Beul van Venetien, die van honger zou moeten sterven, zoo hy geen Duifjes op zolder hiel ... Literatuur. Jaargang 3 · dbnl ... . van der Hoeven: `De Beul van Venetien, die van honger zou moeten sterven, zoo hy geen Duifjes op zolder hiel om zijn familie voor te staan... 'Had de mensch met één vrou niet connen leven…'. Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. Ook Van de Pol schreef een bijzonder lijvig werk over prostitutie, getiteld . Het Amsterdamse Hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw (1996). Bewaard gebleven Amsterdam 1685. Zie over syfilis in de zeventiende eeuw: J.H. Böse, 'Had de mensch met één vrou niet connen leven ...'. Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. Zutphen 1985, 100-113; vgl. verder Bakker Bakker, Volksgeneeskunst, 347-350. Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van 6,7 miljoen titels. Och, als ik lange tijd geleden al de liefde had kunnen proeven, ik had mijn leven aan de liefde gewijd. Venus, vergeef mij mijn zonden. Vergeef me dat ik tot nu niet kon bedenken wat de liefde was. Het is een zoete pijn, de enige pijn die de mens zonder pijn doet zijn. 'kHeb een schoone Vrou, jae de fraeyste vande werelt, ick weet het daer aen,...Mans. Hachje S. selder me deur gaen, en leven as de kat met de muis Haechien Hy speelt sla doodt, sla doodt, als de Bedelaer met de Luys. Goossen...Wy sinnen het niet e weest, jy hebt onrechte luy veur: (505) Dat moet in de are werrelt e weest hebben... Sulcken plompen Drent, een mensch soo bot en onbeschoft, Sulcken futselaer? dat en had ick niet ghedaen, aent vleys ismen meest bekoft. Sulcken Hennetaster, 'kweet niet waer by dat ic best sijn gefemelijck, Maer seker een menschen sin, vrou, is wel een menschen Hemelrijc. Neen moer, over Rijck over al, ick wil wat int ooch. Vrou. Hoe listich heb ick daer list met list betaelt. Heer een mensch en kan hem niet nau ghenoech bewaren. Ick sel van me leven niet meer alleenich uytvaren. Vroutjens, ick waerschu iou, dat ghy doch wel voor iou siet: WANT KYEREN, AL SIETMEN DE LUY, MEN KENTSE NIET." Bladzijde 197 Hoe menichmael heb ick ghewenst te moghen wesen Een bie/ een cleyne bie/ om honich te gaen lesen Wt haeren gouden mondt: als hy eens open gaet Zo wordt ick met een sap der lieflickheyt versaedt. Dan comt haer siel in my deur haeren mondt gheslopen En vloeyet in mijn siel/ en doet mijn hert weer open/ Dan swem ick in de vreucht/ Cupido jont mijn jeucht Dat zy haer leven lanck gheniete dese vreucht. (50) Met een soo quam den Waert, die daer een lietjen sonck Heel op een ander wijs, als den Boer wel had begeert, Want de voys niet wel in sijn ooren clonck, Hy rekende tweeendertich gulden verteert, Gans bloet docht den boer hier ben ick verheert, (55) Dus mach ick my tot betalen schicken, Of ick word hier noch dapper of ghesmeert, Ghy heerscher van de zee, Neptun, wilt nu de baren Doen liggen stil en vlack, en houden in den bant De winden noort, suyt, west, dat sy het Zeeusche lant Met haren rouwen storm, niet vreeslick en vervaren, Want in een plancken-hol comt met ons over-varen Een costelick juweel, een onwaerdeerlick pant, Een maecht, wiens eer en roem, verspreyt aen elcken cant, U hoochlick heeft verplicht haer... Had de mensch met een vrou niet connen leven.. € 4,00: Bossier, Herman. Geschiedenis van een ...