Gratis elektronische bibliotheek

Detentie - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2006-01-28
BESTANDSGROOTTE: 9,26
ISBN: 9789013030884
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Alle none boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Detentie vormt één van de cruciale onderdelen van de strafrechtketen. Het gaat bij detentie eerst en vooral om de executie van beslissingen van de rechter. Detentie is actueel en blijft actueel naar onze verwachting. In de media en politiek wordt er veel en ruim over gesproken. In de wetenschap is het echter nog steeds een thema dat slechts voor enkelen relevant lijkt te zijn. Met deze bundel hopen we dat detentie niet alleen aandacht krijgt als zich specifieke incidenten voordoen, maar ook een rol speelt bij de reguliere beleidsvorming en vooral ook in het onderwijs zowel in de wetenschap als het hoger beroepsonderwijs als de praktijk van de detentie. De bundel is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel komt het stelsel van en beleid inzake de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen aan de orde. In dit deel wordt het detentiebestel in den brede geschetst. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de organisatie en het functioneren van de verschillende vormen van detentie-instellingen. In het derde deel behandelen verschillende auteurs enkele bijzondere thema's zoals de rechtspositie van gedetineerden, zorg en behandeling, activiteiten en arbeid. Dit boek is een wetenschappelijk overzichtswerk. Het boek is bestemd voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, maar ook voor de praktijk van de detentie (Ministerie van Justitie, gevangeniswezen).

...nd met als doel het bijdragen aan een veilige(re) samenleving en vermindering van ... Detentie - Vluchtverhalen ... ... Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 11 jul 2018 om 00:23. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk. Wat is het thema? Te veel mensen vallen na ... Hechtenis - Wikipedia ... ., een organisatie zonder winstoogmerk. Wat is het thema? Te veel mensen vallen na detentie terug in de criminaliteit met overlast en (lokale) maatschappelijke schade als gevolg. Dit is soms het gevolg van het ontbreken van een stabiele basis om naar terug te keren. Komt een gedetineerde vrij na detentie? Dan is dus het belangrijk dat de volgende basisvoorwaarden zijn geregeld: Detentie 2e druk is een boek van Ellen Muller uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013062137 Detentie is een cruciaal onderdeel van de strafrechtketen. Verdachten moeten worden gevangen gehouden en daders moeten worden gestraft. Dat vindt plaats in de vele verschillende penitentiare inrichtingen. De AOW-gerechtigde die langer dan één maand rechtens zijn vrijheid is ontnomen, verliest zijn aanspraak op AOW-uitkering zolang hij in detentie zit. Bereikt iemand de AOW-gerechtigde leeftijd terwijl hij in de gevangenis zit, dan komt de AOW pas tot uitkering als hij weer in vrijheid gesteld wordt.Indien iemand zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheids ... Detentie is momenteel de strengste sanctie die in de strafrechtstelsels van de Europese landen wordt toegepast. In de meeste landen is de gevangenispopulatie de afgelopen decennia toegenomen. In Nederland worden jaarlijks meer dan 30.000 mensen opgesloten in de gevangenis van een penitentiaire inrichting… detentie Betekenis 'detentie' Je hebt gezocht op het woord: detentie. de·t e n·tie (de; v) 1 opsluiting, hechtenis. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste ... Detentie vormt één van de cruciale onderdelen van de strafrechtketen. Het gaat bij detentie eerst en vooral om de executie van beslissingen van de rechter. Detentie is actueel en blijft actueel naar onze verwachting. In de media en politiek wordt er veel en ruim over gesproken. retentie [neologisme of ex-neologisme] Citaat: "Nog te weinig Belgische bedrijven hebben een goede retentiestrategie. Dat is een strategie die ertoe moet leiden dat oudere werknemers, vooral vijftigplussers, geboeid blijven door hun werk en het bedrijf niet verlaten....