Gratis elektronische bibliotheek

Mohammed en het ontstaan van de islam - Marcel Hulspas

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2015
BESTANDSGROOTTE: 9,3
ISBN: 9789025307554
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Marcel Hulspas

Het beste pdf boek van Mohammed en het ontstaan van de islam dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Wie was Mohammed? Wat was zijn boodschap? En hoe konde islam zich in zo korte tijd zo enorm verbreiden?In dit boek schetst Marcel Hulspas een genuanceerd enrealistisch beeld van de Profeet en de wereld om hem heen. Aande hand van niet-islamitische bronnen en de oudste biografieënlaat hij zien dat Mohammed onderdeel uitmaakte van een bredereligieuze hervormingsbeweging in Arabië. Met vele anderenwas Mohammed ervan overtuigd dat de Arabieren moestenterugkeren tot de ware religie van Abraham. Hij waarschuwdede inwoners van Mekka dat ze de eredienst rond de Kaäbamoesten zuiveren, maar vond nauwelijks gehoor. Nadat zijnvolgelingen de stad hadden verlaten, zette hij zijn strijd voortvanuit Medina.Hulspas vergelijkt de verhalen over Mohammed met Koranverzenen andere bronnen, en komt zo tot een op vele puntenradicaal andere visie op het leven van de Profeet en het ontstaanvan de islam. En hij weet deze visie op een overtuigende wijze teverbinden met de roerige geschiedenis van de regio in de eerstehelft van de zevende eeuw.Dit boek biedt een nieuwe kijk op het leven van Mohammeden het ontstaan van de islam. Het zal daarmee hopelijk bijdragenaan een verdieping en verbreding van het debat hierover inons land.

...ng voordat Mohammed ooit de aarde bewandelde ... Ontstaan en verspreiding van de islam - YouTube ... . De Koran werd weliswaar door Mohammed gedicteerd, maar de Koran beweert niet van Mohammed zelf afkomstig te zijn: het boek zou via de engel Gabriël door God aan de profeet Mohammed zijn gegeven. Mohammed en het ontstaan van de islam | ISBN 9789025307554 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. 'Mohammed en het ontstaan van de islam' is een uitstekend boek voor wie op zoek gaat naar de wortels van de islam. Tegelijk ontsluit het tal van Koranteksten ... Geschiedenis van de islam - Wikipedia ... . Tegelijk ontsluit het tal van Koranteksten die op het eerste zicht onverstaanbaar of dubbelzinnig zijn, waardoor de lezer een beter inzicht krijgt over wat er nu juist in dit 'heilige boek' staat. De Islam (الإسلام al-islām) is ongeveer 1.400 jaar geleden ontstaan op het Arabische schiereiland, het huidige Saoedi-Arabië. Daar, omstreeks het jaar 620, kreeg volgens de gelovigen de profeet Mohammed van de engel Gabriel de opdracht van God om zijn boodschap onder de mensen te brengen. Hoe het ook zij, de islamitische geschiedenis spreekt wanneer het over de vroegste periode van de islam gaat over: [1] de moehagiroen, degenen die de hidjra naar Medina gemaakt hebben; [ 2] de ansar, 'helpers', oorspronkelijke bewoners van Medina die Mohammed gunstig gezind waren; en [3] de moenafiqoen, 'huichelaars', lieden die niet bereid waren zich openlijk tegen Mohammed te keren ... Het ontstaan en de verspreiding van de islam. Mekka, waar rond 570 Mohammed geboren werd. Deze handelaar kreeg in 610 een boodschap van een engel en zou tot zijn dood boodschappen hebben ontvangen van god. Deze boodschappen deelde hij en hij kreeg veel volgelingen. (Tijdvak 3, KA 10). De hoge heren in Mekka vonden Mohammed en zijn groeiende aanhang maar niks en in 622 vertrok Mohammed naar ... Zijn vijanden naderden de grot, maar doordat een spin zijn web snel voor de ingang van de grot had geweven, dachten ze dat niemand daar naar binnen kon zijn gegaan en raakten hun spoor bijster. Alle lof zij aan Allah, de wereld geschiedenis en het lot van de Islam en van de laatste profeet, hing als het ware aan een zijden draadje (spinnenweb) en had er heel anders uit kunnen zien. Mohammed en het ontstaan van de islam geeft een verhelderend zicht op de basis van een religie die het Arabische volk een gevoel van eigenwaarde gaf. Dat kan leiden tot meer begrip. Dat ieder er zijn eigen interpretaties op na houdt, van moslimfundamentalisten aan de ene en islamofoben aan de andere kant, daar kan Hulspas natuurlijk weinig aan veranderen. Het ontstaan en de verspreiding van de islam. Mekka, waar rond 570 Mohammed geboren werd. Deze handelaar kreeg in 610 een boodschap van een engel en zou tot zijn dood boodschappen hebben ontvangen ... In Mohammed en het ontstaan van de islam onderneemt de Nederlandse journalist Marcel Hulspas een nieuwe poging. Zijn conclusie: de Mekkanen waren ten tijde van Mohammeds geboorte al een eind op weg naar het monotheïsme, maar hadden behoefte aan een 'eigen', Arabischtalige variant. Marcel Hulspas' Mohammed, en het ontstaan van de islam verschijnt 2 juli. Fragment! '[Hij] spreekt over de "volksverlakkende godsdienst" van de Arabieren, over het "gebral" en "ijdel geleuter" van hun profeet en over een zogenaamde openbaring vol "lachwekkende zaken". Voor hem is de islam het bijgeloof van een achterlijk volk. De islam ontstond rond 600 n.Chr. in het Midden-Oosten, ongeveer 600 jaar na het christendom. Mohammed zou van Allah (Arabisch voor God) verzen hebben gekregen, die hij liet opschrijven. Veel van die verzen zijn min of meer terug te vinden in de Bijbel, al is er het een en ander eraan veranderd.Zodoende wordt de islam een Abrahamitische godsdienst genoemd. Hulspas vergelijkt de verhalen over Mohammed met Koranverzen en andere bronnen, en komt zo tot een op vele punten radicaal andere visie op het leven van de Profeet en het ontstaan van de islam. En hij weet deze visie op een overtuigende wijze te verbinden met de roerige geschiedenis van de regio in de eerste helft van de zevende eeuw. Dit boek ... En hij weet deze visie op een overtuigende wijze te verbinden met de roerige geschiedenis van de regio in de eerste helft van de zevende eeuw. Dit boek biedt een nieuwe kijk op het leven van Mohammed en het ontstaan van de islam. Het zal daarmee hopelijk bijdragen aan een verdieping en verbreding van het debat hierover in ons land. Het ontstaan van het Islamitische Rijk. In 570 werd profeet Mohammed geboren in Mekka, op een Arabisch schiereiland. Mekka was het kn...