Gratis elektronische bibliotheek

Oog Voor Verschil - J.P. Abell

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2007
BESTANDSGROOTTE: 3,16
ISBN: 9789055158669
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.P. Abell

Veel plezier met het gratis lezen van Oog Voor Verschil J.P. Abell epub boeken

Omschrijving:

DIVERSITEIT OP HET WERKDiversiteit is hot.Veel organisaties zien in dat een divers samengesteld team de bedrijfsresultaten ten goede komt. Maar hoe ze ook streven naar meer diversiteit binnen het bedrijf. Vaak lukt het niet die ambitie waar te maken. Wat diezelfde organisaties niet beseffen is dat het ontbreken van een eerlijke en professionele selectie een van de belangrijkste redenen is dat negen van de tien organisaties de afgelopen kwart eeuw hun diversiteitsdoelstellingen niet hebben gerealiseerd. Maar er is ook goeds: met dit boek kan daar iets aan worden gedaan.OOg voor verschil is een praktische handleiding om diversiteit in organisaties te verhogen. Het boek bidet handvatten om tijdens het selectieproces zo veel mogelijk recht te kunnen doen aan de kwaliteiten van met name vrouwen en sollicitanten met een dubbele culturele achtergrond. Centraal staat het interview als selectie-instrument. Wat zijn de basisregels voor een efficiënt interview?Welke mechanismen staan een betrouwbare beoordeling van een kandidaat in de weg? Met de criteriumgerichte meghode die Paul Abell in Oog voor verschil helder uiteenzet. gat 'divers' talent bij de selectie niet verloren.Paul Abell (1952) is psycholoog en mededirecteur van Abell & Erselina, Atelier Voor Corporate Diversity. een adviesbureau voor diversiteitsmanagement. Abell een deskundige op het gebied van selectie en diversiteit, houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en implementatie van beleid en beleidsinstrumenten en de evaluatie ervan. Zijn aanpak is 'evidence based'' : waar mogelijk gebaseerd op (toegepast) wetenschappelijk onderzoek.wetenschappelijke uitgangspunten en -methoden.Oog voor verschil is een bewerking van de handleiding voor de training criteriumgericht selecteren die Paul Abell al meer dan twintig jaar voor een groot aantal organisaties en bedrijven verzorgt.

...en ander er veel moeite mee heeft. Ook spelen andere, -kind eigen factoren zoals het karakter of een ontwikkelingsstoornis of gedragsstoornis-, een rol in de ontwikkeling ... Oog om oog tand om tand | Ontdek de betekenis en ... ... . Heterochromie is de medische benaming van kleurverschil in de iris van het linker- en rechteroog, of waarin één iris verschillende kleuren heeft. Twee verschillend gekleurde ogen is zeer zeldzaam en wordt heterochromia iridum genoemd. Kleurverschil in één oog komt wat vaker voor en wordt heterochromia iridis genoemd. Kleurverschil in de haren of de huid komt ook (zeer zelden) voor. Oog voor verschi ... bol.com | Oog Voor Verschil, J.P. Abell | 9789055158669 ... ... . Kleurverschil in één oog komt wat vaker voor en wordt heterochromia iridis genoemd. Kleurverschil in de haren of de huid komt ook (zeer zelden) voor. Oog voor verschil en gelijkwaardigheid Raster ten behoeve van het kerkelijk spreken over verschil en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen * OPDRACHT Op 16 september 1996 stelden de Bis schoppelijke Com missie voor con tact inzake Kerk en Sa menle ving (BCKS) en de Bisschoppelijke Commis sie voor Het netvlies of de retina is het sterk doorbloede lichtgevoelige 'scherm' achter in het oog.. Het netvlies ligt binnen en achter in het oog en bestaat uit circa 126 miljoen zintuigcellen. Deze cellen vangen het licht dat in het oog binnenkomt op. Ze zijn onder te verdelen in kegeltjes en staafjes.De kegeltjes zijn bezet met pigmentmoleculen en dienen om kleurverschillen waar te nemen, de ... Het menselijk oog is in staat dit te corrigereren, echter na de 40e levensjaar niet meer (of in mindere mate). Dan moeten we dit corrigeren met een plus sterkte over de verte sterkte. Als voorbeeld, iemand van 50 jaar is bijziend en heeft een bril van S-4.00 voor de verte. Oog voor regionale verschillen. In G. Meester, H. Massink, & H. Silvis (Eds.), Rond de scheidslijn tussen landbouweconomie en landbouwpolitiek : liber amicorum Gerrit Meester Wageningen: Wageningen Academic Publishers. Goed in verschillen Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers leesvoer, verbeterbeelden, kijkwijzers, injezelfkijkspiegels en andere hulpstukken 1 Inhoud Beste collega, 3 Is er leren na de visie?...