Gratis elektronische bibliotheek

Psalmen 10 - D. Sanderman

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2017
BESTANDSGROOTTE: 4,23
ISBN: 9789043147736
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: D. Sanderman

U vindt hier de pdf van het boek Psalmen 10

Omschrijving:

Psalm 10 20 30 40 50 60 80 100 110 120 130 140 150.

..., Mijn leven in Uw dienst besteden; Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goede Geest bestier' mijn schreden, En leid' mij in een effen land ... Psalmen 36 (NBV) - EO.nl/Bijbel ... . Psalm 25 vers 10. Hoed mijn ziel, en red z' uit noden; Maak mij niet beschaamd, o HEER, Want ik kom tot U gevloden. Laat d' oprechtheid meer en meer, Met de vroomheid, mij behoên; 'k Wacht op U in mijn ellenden. Laat Uw hand, in tegenspoên, Israël verlossing zenden. 9 Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. 10 90:10 Pred. 12:1-7 Zeventig jaar duren onze dagen, of ta ... Psalm 10 vers 1 - Berijming 1773 ... . 9 Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. 10 90:10 Pred. 12:1-7 Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Psalm 64 vers 10 't Rechtvaardig volk zal zich verblijden, Betrouwend op den HEER alleen; D' oprechten zullen, weltevreên, Terwijl zij Hem hun harten wijden, Zijn naam belijden. Psalm 10 vers 1, 7 en 9 - Waarom, o Heer', blijft Gij van verre staan? by [email protected] 3:56. Psalm 11 vers 1, 2, 3 en 4 - Op God alleen betrouw ik in mijn noden Psalm 10Heer, waarom bent U zo ver weg?Waarom verbergt U Zich juist nu ik U zo hard nodig heb?De mensen die zich niets van U aantrekken,denken dat ze ongestraft arme mensen slecht kunnen behandelen.He Waarom blijft de afstandtussen U en mijzo groot, Here?Het lijkt welof U Zich juist voor mij verbergtwanneer ik U het meest nodig heb. Vol hoogmoedachtervolgt de goddeloze de arme.Laat het kwaad dat z 10 7:10 Jer. 11:20 Roep de goddelozen een halt toe en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrondt bent een rechtvaardige God. 11 7:11 Ps. 3:4 God is het schild dat mij beschermt, hij bevrijdt de oprechten van hart. Tehilliem: Psalm 10 - een Joodse uitleg Psalm 10 is het vervolg van Psalm 9 en gaat over HaShem als beschermer der vromen. Koning David sprak al over de vijanden die met hun gladde praatjes ons omringen. Zij verstrikken ons in hun boze plannen. Joden hebben de steun van HaShem nodig om uit de val van hun vijanden te blijven. Gebed om beteugeling der overmoedige boosheid O HEERE! waarom staat Gij van verre? waarom verbergt Gij U in tijden van benauwdheid? De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed den ellendige; #Ps. 7 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. De meeste andere psalmen zijn nieuwer; het merendeel stamt van vóór de Babylonische ballingschap (587-538 v.C.). Een enkele psalm zou door Mozes geschreven zijn. De bundeling in de bijbel is een selectie uit de grote hoeveelheid religieuze liederen van het joodse volk. 8 Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 9 36:9 Ps. 63:6 zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden, 10 36:10 Ps. 16:11 want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. Psalm 10; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel ...